Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování a zdravý životní styl

září – prosinec 2022

Realizace VP s částečnou finanční podporou Královéhradeckého kraje.

Leták ke stažení – VP podpora KHK