Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 14. prosinec 2018 @ 07:03 CET
Modul H: PRÁVO

logoline

Obecné informace
Soubory ke stažení
Historie
Galerie
Souhrnné informace
Hodnocení
 
 
Modul A - Školský management
Modul B - Ekonomika a finanční management
Modul C - Řízení pedagogického procesu
Modul D - Vedení lidí
Modul E - Prezentace a spolupráce s médii
Modul F - Coaching I
Modul G - Coaching II
Modul H - Právo v praxi školského managementu
Garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová (pracoviště Náchod) - stepanova@cvkhk.cz, 722 569 515

Lektor: JUDr. Jan Havel

Rozsah:
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin (3 x 10 hodin), 4 tuzemské stáže v celkovém rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)

Termíny a místa konání:
Výuka - 3. 3., 15. 3. a 21. 3. 2011 vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové
Stáže – březen – květen 2011, pracoviště frekventantů

 Struktura a obsah:
1. Základy práva – právní systém v ČR, školské právní předpisy a další základní právní předpisy nutné pro práci školského managementu a co z nich pro jeho práci vyplývá; správní řízení ve školství (aplikace zákona č. 500/2004 Sb. ve školské praxi, vhled do institutu správního soudnictví, praktické zkušenosti a nejčastější chyby); odpovědnost ředitele za plnění povinností v oblasti pedagogické i hospodářské (rovnocennost odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících ze Školského zákona a souvisejících zákonů a předpisů, ale i z občanského a obchodního zákoníku); mýty a omyly v aplikaci Zákona o rodině a Zákona o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže; odpovědnost ředitele z hlediska Trestního zákona, problematika odpovědnosti žáků a za žáky, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže; řešení stížností, ochrana osobních údajů, používání rodných čísel a razítek ve školské praxi a odpovědnost ředitele. 2. Pracovní právo – pracovní poměr (propojování Občanského zákoníku a Zákoníku práce – aplikace v praxi; vznik pracovního poměru, pracovní smlouvy a jak k nim přistupovat; způsoby skončení pracovního poměru a spory s nimi spojené, odstupné; dohody o PP a PČ); základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (úpravy v ZP a dalších předpisech; vnitřní předpisy a jejich návaznost; pokyny vedoucích zaměstnanců; porušení pracovních povinností); platy a mzdy (platové třídy, tarify a stupně z hlediska pracovněprávní úpravy; nárokové a nenárokové složky – práva a povinnosti vedoucích pracovníků v této oblasti; platy, mzdy a náhrady; práce přesčas, překážky v práci, omluvené volno, volno s náhradou mzdy…, dovolená; cestovní náhrady); odpovědnost za škodu v pracovním poměru (odpovědnost subjektivní a objektivní a podmínky vzniku odpovědnosti; odpovědnost zaměstnavatele včetně odpovědnosti zvláštní; odpovědnost zaměstnance a způsoby jejího řešení; pracovní úrazy a odpovědnost zaměstnavatele za škodu.

Přihláška na modul H    Žádost o mzdový příspěvek   Prezenční listina


Poslední aktualizace Úterý, 15. únor 2011 @ 22:29 CET; 6,862 Klicknutí Verze pro tiskárnu


 Copyright © 2018 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
 Všechna práva a ochranné známky na těchto stránkách patří jejich vlastníkům.
Používáme Geeklog 
Stránka vytvořena za 0,21 sekund