Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:27 CET
Modul D: VEDENÍ LIDÍ

logoline

Obecné informace
Soubory ke stažení
Historie
Galerie
Souhrnné informace
Hodnocení
 
 
Modul A - Školský management
Modul B - Ekonomika a finanční management
Modul C - Řízení pedagogického procesu
Modul D - Vedení lidí
Modul E - Prezentace a spolupráce s médii
Modul F - Coaching I
Modul G - Coaching II
Modul H - Právo v praxi školského managementu
Garant modulu: Mgr. Alena Ročková - rockova@cvkhk.cz, 604 489 196

Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

Rozsah:
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin (3 x 10 hodin), 4 tuzemské stáže v celkovém rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)

Termíny a místa konání:
Výuka – 3. 11., 21. 11. a 7. 12. 2011 vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové
Stáže - prosinec 2011 – leden 2012, pracoviště frekventantů

 Struktura a obsah:
I. Vůdcovství – manažerské styly a manažerské techniky vedení lidí (osobnost vůdce, umění vést; manažerské styly vedení lidí, manažerské techniky vedení lidí; řízení podle cílů – MBO; techniky delegování; efektivní porada), vedení lidí koučováním, hospitační činnost jako nástroj a příležitost vedení lidí.
II. 1. Management a motivace pracovní činnosti – motivace zaměstnanců v manažerské praxi (motivace jednotlivců a skupin, význam motivace, motivy a potřeby; extrinsické
a intrinsické pracovní motivy a jejich manažerské využívání; model vnitřních motivátorů), techniky motivování (techniky motivování; problematika motivace odměňování penězi; význam konstruktivní zpětné vazby v motivačním procesu; modifikace chování a pravidla pro využití technik podmiňování; motivování a koučink).
2. Personální management a rozvoj lidských zdrojů – řízení lidských zdrojů (řízení lidských zdrojů; zajištění rozmanitosti a rovných příležitostí; plánování lidských zdrojů; získávání a výběr pracovníků; hodnocení a odměňování pracovníků), metody a techniky cíleného rozvoje zaměstnanců (techniky pro zlepšení efektivity v práci; modely rozvoje lidských zdrojů; „učící se organizace“; stabilizace, školení a rozvoj zaměstnanců; zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče).
III. 1. Týmová práce – týmy a týmová práce (pojetí týmu, formy týmu, význam týmu; efektivní a neefektivní tým; pravidla týmu, týmové cíle; sestavení týmu, týmové role; motivace týmu; budování týmu; metody hodnocení výkonu týmu; podstata a proces týmové práce; vývojové fáze týmové práce), řízení týmů (techniky týmové práce; faktory úspěšnosti a kritické faktory týmové práce; koučování týmu).
2. Komunikace a řešení konfliktů – efektivní komunikace v zaměstnání (formy a způsoby komunikace; znaky efektivní komunikace; schůze a pracovní setkání – jak vést
a vystupovat při nich; základy ústní komunikace; význam neverbální komunikace; písemná komunikace a prezentace; jak správně telefonovat; Internet – etika a komunikace; komunikace ve škole), řešení konfliktů (konflikt, typy konfliktních situací v organizacích; předcházení konfliktu; zvládání a řešení konfliktu), asertivita.

Přihláška na modul D    Žádost o mzdový příspěvek   Prezenční listina


Poslední aktualizace Pátek, 21. leden 2011 @ 21:56 CET; 5,051 Klicknutí Verze pro tiskárnu


 Copyright © 2019 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
 Všechna práva a ochranné známky na těchto stránkách patří jejich vlastníkům.
Používáme Geeklog 
Stránka vytvořena za 0,21 sekund