Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 07:52 CEST
Modul C: ŘÍZENǏ PEDAGOGICKÉHO PROCESU

logoline

Obecné informace
Soubory ke stažení
Historie
Galerie
Souhrnné informace
Hodnocení
 
 
Modul A - Školský management
Modul B - Ekonomika a finanční management
Modul C - Řízení pedagogického procesu
Modul D - Vedení lidí
Modul E - Prezentace a spolupráce s médii
Modul F - Coaching I
Modul G - Coaching II
Modul H - Právo v praxi školského managementu
Garant modulu: Mgr. Alena Ročková - rockova@cvkhk.cz, 604 489 196

Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

Rozsah:
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin (3 x 10 hodin), 4 tuzemské stáže v celkovém rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)

Termíny a místa konání:
Výuka – 19. 1., 1. 2. a 22. 2. 2011 vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové
Stáže – březen - duben 2011, pracoviště frekventantů
 
 Struktura a obsah:
I. 1. Role a funkce ředitele školy při řízení pedagogického procesu – škola jako systém, systémový a systemický přístup k řízení školy; klíčové oblasti řízení školy; osobnost, role, funkce a profesionální kompetence ředitele školy; ČŠI – kritéria hodnocení ředitele školy.
2. Řízení školy a pedagogického procesu v podmínkách EU – evropská spolupráce ve vzdělávání; regionální a strukturální politika EU, fondy EU; Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha); Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007.
3. Strategie rozvoje školy a strategické plánování – techniky prognózování; techniky strategické analýzy; techniky strategického plánování; strategický plán rozvoje školy.
II. 1. RVP a ŠVP, vytváření týmů – kurikulární reforma v ČR, soustava RVP; důležité zásady tvorby (úpravy) ŠVP; od RVP k vyučovací hodině; týmy, týmový spolupráce při tvorbě, úpravě a realizaci ŠVP.
2. Koncepce pedagogické práce školy – výuka jako systém, koncepce a proces; funkce, cíle a obsahu v systému výuky; školní kurikulum, klíčové kompetence žáků a učitelů; ověřování funkčnosti pedagogického systému školy.
3. Klima školy, image školy – klima školy; styl řízení školy; image školy; kultura školy.
4. Moderní přístupy ke vzdělávání – vývoj reformního pedagogického hnutí v ČR; efektivní přístupy ke vzdělávání.
III. 1. Evaluace a sebeevaluace školy – hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve škole; ŠVP – hodnocení žáků a autoevaluace školy; vlastní hodnocení školy; výroční zpráva o činnosti školy.
2. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP; zařazování žáků se SVP do režimu speciálního vzdělávání, individuální vzdělávací plán; hodnocení žáků se SVP.
3. Příprava a řízení změn v pedagogickém procesu – proces změny, vnější a vnitřní faktory změn ve škole; model řízení změny; odpore ke změnám; vliv kultury školy na proces změny; úloha ředitele školy v procesu řízení změn; řízení změn koučovacím přístupem.
4. Systém DVPP – analýza personálních rizik a vzdělávacích potřeb zaměstnanců školy; plán DVPP, organizace DVPP ve škole; vzdělávací nabídky DVPP, organizace a instituce DVPP.

Přihláška na modul C    Žádost o mzdový příspěvek   Prezenční listina


Poslední aktualizace Úterý, 15. únor 2011 @ 22:15 CET; 9,879 Klicknutí Verze pro tiskárnu


 Copyright © 2019 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
 Všechna práva a ochranné známky na těchto stránkách patří jejich vlastníkům.
Používáme Geeklog 
Stránka vytvořena za 0,20 sekund