Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:32 CET
Modul A: ŠKOLSKÝ MANAGEMENT V PRAXI

logoline

Obecné informace
Soubory ke stažení
Historie
Galerie
Souhrnné informace
Hodnocení
 
 
Modul A - Školský management
Modul B - Ekonomika a finanční management
Modul C - Řízení pedagogického procesu
Modul D - Vedení lidí
Modul E - Prezentace a spolupráce s médii
Modul F - Coaching I
Modul G - Coaching II
Modul H - Právo v praxi školského managementu
Garant modulu: Mgr. Alena Ročková (pracoviště Trutnov) – rockova@cvkhk.cz, 604 489 196

Lektor
: Mgr. Miroslav Jiřička

Rozsah:
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin (3 x 10 hodin), 4 tuzemské stáže v celkovém rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)

Termíny a místa konání:
Výuka – 20. 9., 5. 10. a 20. 10. 2011 vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové
Stáže - listopad – prosinec 2011, pracoviště frekventantů
 

 Struktura a obsah:
I. 1. Moderní pojetí managementu – vymezení managementu a obsahová náplň současného managementu, postavení manažera v organizaci, profil manažera, vývoj managementu, současné podnikatelské trendy, moderní přístupy managementu, manažerské dovednosti, manažerské postupy, manažerské činnosti a manažerské techniky, specifika školského managementu.
2. Rozhodování – rozhodování a princip volby, rozhodovací proces a jeho fáze, základní typy rozhodovacích problémů, typy manažerských rozhodnutí, individuální a skupinové rozhodování, metody a techniky pro podporu rozhodování.
3. Plánování
– plánování jako manažerská funkce, význam plánování, prvky plánování, proces plánování, druhy plánů, techniky plánování, strategické plánování, bariéry plánování, zásady efektivního plánování.
 
II. 1. Organizování – organizační struktury, delegování pravomoci, techniky delegování, organizační změny, reengineering, organizační projektování, organizačně řídicí dokumentace školy, time management.
2. Kontrolování – kontrolování jako manažerská funkce, význam a účel kontroly, znaky a zásady efektivní kontroly, základní typy a druhy kontroly, fáze kontrolního procesu, slabiny kontrolních procesů, kontrolní techniky.
3. Marketing – marketingový přístup k řízení, koncepce a obsah školního marketingu, analýza vnějšího a vnitřního prostředí školy, informační systém školy, strategické plánování školy, trh školy a cílený marketing, vzdělávací program školy, vztah k veřejnosti, PR, relační marketing a marketingová komunikace školy, nábor studentů, faktory ovlivňující volbu školy, evaluace školy a evaluační zpráva.
 
III. 1. Manažerská etika – etika a morálka, etické chování v organizaci, profesní etika, etika v manažerské praxi, institucionalizace profesní etiky, profesní etické kodexy, institucionalizace manažerské etiky, etický kodex manažera, společenská odpovědnost manažera, nejčastější případy porušování manažerské etiky, manažerská selhání.
2. Firemní kultura – prvky firemní kultury, vlivy utvářející firemní kulturu, kultura školy, znaky kultury školy, silná a zdravá kultura školy, kultura školy a její rozvoj v ČR, změna kultury a kultura změny.
3. Management rizika – identifikace rizik, zhodnocení jejich významu, příprava, volba a realizace opatření na snížení rizika, krizový plán, operativní řízení rizika, nedostatky managementu rizika, postup zvládání nečekaných krizových situací.
 

Přihláška na modul A    Žádost o mzdový příspěvek   Prezenční listina


Poslední aktualizace Úterý, 15. únor 2011 @ 22:20 CET; 10,116 Klicknutí Verze pro tiskárnu


 Copyright © 2019 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
 Všechna práva a ochranné známky na těchto stránkách patří jejich vlastníkům.
Používáme Geeklog 
Stránka vytvořena za 0,22 sekund