Informace o zpracování osobních údajů

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 (dále jen „ŠZ“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje ve všech případech, uvedených v samostatném souboru „Přehled zpracovávaných osobních údajů“ v záložce „GDPR“ na webových stránkách organizace www.cvkhk.cz.

Na ŠZ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID smtpech, e-mailem na adrese cvkhk@cvkhk.cz, nebo poštou na adrese Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na ŠZ obracet za účelem uplatnění


Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím žádosti, jejíž formulář bude k dispozici v záložce „GDPR“ na webových stránkách organizace www.cvkhk.cz.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je p. Jan Makovec - kontakt: tel. 777 640 466, e-mail: janmakovec@gmail.com

V Hradci Králové 21. května 2018
Mgr. Bc. Marcela Nováková v. r.
ředitelka organizace


Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
https://www.cvkhk.cz/staticpages/index.php?page=gdpr