Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Šablony

Naše celková programová nabídka obsahuje mimo jiné i vzdělávací programy, které splňují požadavky "šablon" (obsah kurzu, hodinová dotace, akreditace MŠMT). Vzhledem k tomu, že akreditace MŠMT ČR, ačkoliv bychom si to přáli, zároveň negarantuje možnost zařazení jednotlivých programů do "šablon", nemůže ani naše organizace převzít zodpovědnost za vhodnost výběru toho kterého programu k využití do projektů z OP VVV. Výběr vhodného programu pro tyto účely je tedy výhradně v kompetenci školy jako příjemce finanční podpory z OP VVV.
Přehled rozhodnutí MŠMT ČR se seznamy vzdělávacích programů s platnou akreditací a konkrétním jednacím číslem naleznete v sekci Akreditace. Podrobnější informace spolu s anotací a časovou dotací pak naleznete u jednotlivých programů vybraných v programové nabídce v sekci Kurzy, případně na požádání získáte od garantů jednotlivých vzdělávacích programů.