Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Kresba jako nástroj poznání dítěte

Zrušeno
Číslo kurzu

301206

Termín
08.06.2023 9:00 - 13:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

01.06.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Javornická 1501, Rychnov n. Kn.

Navigovat sem

Časová dotace
4 hodiny
Určeno
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol a dalším zájemcům
Lektor

PhDr. Jana Mervartová

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Popis vývoje dětské kresby a srovnání s jednotlivými věkovými normami. Vývoj znaků v dětské kresbě s ohledem na školní zralost. Znaky psychických poruch dětského vývoje v kresbě. Jak identifikovat další příznaky nepohody, deprese, agrese, deprivace v dětské kresbě. Dětská kresba a dospělá kresba. Projektivní techniky. Možnosti porozumění dětem přes grafický projev.

Poznámka

Program není akreditován MŠMT ČR a jeho absolvování neopravňuje k provádění rozborů dětské kresby.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 800 Kč uhraďte nejpozději do 01.06.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 301206, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
20.09.2023
21.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
10.11.2023
15.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
23.01.2024
24.01.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
Časová dotace
120 hodin
cena viz Poznámka
Poslední 3 místa
Detail kurzu