Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace
Číslo kurzu

201209

Termín
31.05.2023 9:00 - 12:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

24.05.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
4 hodiny
Určeno
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a asistentům pedagoga
Lektor

Mgr. Hana Otevřelová

Akreditace

MSMT-10603/2020-2-394

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Seznámení se základními informacemi k problematice grafomotoriky u dětí předškolního věku a u dětí na počátku školní docházky. Vliv psychomotorického vývoje dítěte na rozvoj grafomotoriky. Oblasti, které spoluvytváří základ kvalitní grafomotoriky - koordinace pohybu, hrubá motorika, jemná motorika, senzomotorika, vizuomotorika. Lateralita - vývoj, druhy a typy, diagnostika. Vývojová stádia kresby, význam pro rozvoj dítěte, podpora správných návyků při kreslení a psaní. Poloha těla při psaní, výběr psacího náčiní, úchop tužky při psaní, správné sezení, postavení a uvolnění ruky při psaní. Psaní leváků a praváků. Jak motivovat děti ke kreslení, psaní. Jak a kdy začít případné nedostatky kompenzovat. Grafomotorické cviky - kdy a jak začít s cíleným rozvojem grafomotoriky. Náročnost jednotlivých grafomotorických prvků od jednoduchých po složitější, co dělat, když se nedaří. Spolupráce neurologa, fyzioterapeuta. Informační zdroje.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 800 Kč uhraďte nejpozději do 24.05.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 201209, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termín
11.05.2023
Místo konání
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
Lektor
PhDr. Michaela Peterková
Akreditováno
Časová dotace
4 hodiny
Zrušeno
800 Kč
Volná místa
Detail kurzu