Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Nabídka her a činností na ven a na pobytové akce

Číslo kurzu

208201

Termín
10.05.2023 8:30 - 12:45 hodin
Uzávěrka přihlášek

03.05.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

SVČ Trutnov, Na Nivách 568

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor

Bc. Zdeněk Krákora

Akreditace

MSMT-34765/2022-3-184

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Praktický seminář nabízející možnosti využití pohybových her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí a žáků. Soubor námětů her a činností k využití při činnostech na hřišti, zahradě, v přírodě (např. v rámci výuky, během zájmových činností). Orientace v prostoru, sociální vztahy a komunikace, samostatnost a rozhodování, rozumové schopnosti. Hry pohybově a soutěžně laděné. Přenesení rolí z deskových her do terénu.

Poznámka

S sebou přineste sportovní oděv a obuv pro venkovní aktivity.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč uhraďte nejpozději do 03.05.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 208201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Tělesná výchova

Termín
19.10.2023
Místo konání
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod koželuhy 100
Lektor
Kateřina Tomíčková
Akreditováno
Časová dotace
4 hodiny
800 Kč
Volná místa
Detail kurzu
Termín
25.11.2023
Místo konání
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod koželuhy 100
Lektor
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Akreditováno
Časová dotace
5 hodin
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu