Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Třídní kolektivy ve společném vzdělávání

Zrušeno
Číslo kurzu

201207

Termín
02.05.2023 8:30 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

24.04.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, speciálním pedagogům a asistentům pedagoga
Lektor

PaedDr. Zdeňka Kašparová

Akreditace

MSMT-21546/2020-2-625

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Cílem semináře je doplnění aktuálních informací o současných trendech zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních škol. Seznámení s charakteristikou současného kolektivu žáků a s nutností individuálního přístupu v práci s tímto kolektivem. Společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků s psychickými problémy (deprese, úzkostné stavy, sociální fobie) a žáků - cizinců. Charakteristika současného třídního kolektivu a nezbytnost individuálního přístupu v práci s třídním kolektivem. Praktické příklady efektivní práce s třídním kolektivem. Příklady způsobů práce asistenta pedagoga a osobního asistenta pro chování jednotlivců i kolektivu, pozitiva a negativa, podmínky efektivní spolupráce asistenta a pedagoga. Duševní hygiena, aktivní odpočinek, relaxace, důležitost spánku, důsledky a důvody spánkového deficitu u žáků. Způsoby předávání informací rodičům k uvedené problematice s ohledem na specifika potřeb jednotlivých žáků, na principy budování třídního klimatu a na etickou stránku inkluzivního vzdělávání.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 24.04.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 201207, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
10.02.2023
16.02.2023
17.02.2023
24.02.2023
03.03.2023
10.03.2023
31.03.2023
11.04.2023
04.05.2023
05.05.2023
07.06.2023
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
Časová dotace
120 hodin
11 000 Kč
Žádná volná místa
Detail kurzu
Kód akce: 201209
Termín
31.05.2023
Místo konání
Lípová 223, Trutnov
Lektor
Mgr. Hana Otevřelová
Akreditováno
Časová dotace
4 hodiny
800 Kč
Volná místa
Detail kurzu