Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Aplikace anglického jazyka do dalších vyučovacích předmětů

Zrušeno
Číslo kurzu

504202

Termín
09.06.2023 9:00 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

02.06.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům 1. stupně ZŠ a speciálních škol
Lektor

Mgr. Sylvie Sedláčková

Akreditace

MSMT-27459/2021-3-941

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář seznámí s postupy a metodami vhodnými pro aplikaci cizího jazyka do dalších předmětů, příprava na hodinu, příklady aktivit v jednotlivých předmětech. Možnosti využití multisenzoriální metody výuky, činnostního a zážitkového učení. Obecné postupy pro aplikaci angličtiny do dalších předmětů. Základy metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) a metody TPR (Total Physical Response). Multisenzoriální metoda výuky, činnostní a zážitkové učení. Stručné uvedení do problematiky podpořené konkrétními příklady, poskytnutí zdrojů pro podrobnější studium. Příprava na vyučovací hodinu, obecné zásady a příprava pro jednotlivé předměty. Nabídka aktivit. Využití metody TPR a práce s didaktickými pomůckami pro posílení porozumění žáků. Seznámení s možnostmi aplikace angličtiny v dalších předmětech, zakomponování předmětu do běžné práce ve třídě. Využití metody TPR a práce s didaktickými pomůckami pro posílení porozumění žáků. Ukázky konkrétních aktivit pro jednotlivé předměty. Český jazyk, čtení (TPR storytelling), matematika (slovní úlohy), prvouka, vlastivěda a přírodověda (možnosti práce s učebnicí, činnostní učení za využití reálií), výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova (činnostní učení s využitím metody TPR). Ukázky individualizace jednotlivých aktivit, přizpůsobení schopnostem a dovednostem jednotlivých žáků.

Poznámka

Vhodné pro učitele s jazykovou úrovní minimálně B1 podle SERRJ.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč uhraďte nejpozději do 02.06.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 504202, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Mohlo by Vás také zajímat

Cizí jazyky a literatura