Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání /1. semestr

Číslo kurzu

101208

Termíny
16.02.2023 9:00 - 15:30 hodin, zahájení studia
23.02.2023 9:00 - 16:15 hodin - ZRUŠENO
02.03.2023 9:00 - 16:15 hodin
09.03.2023 9:00 - 15:30 hodin
16.03.2023 9:00 - 15:30 hodin
23.03.2023 9:00 - 16:15 hodin - PŘIDÁN TERMÍN
30.03.2023 9:00 - 15:30 hodin
13.04.2023 9:00 - 16:15 hodin
27.04.2023 9:00 - 16:15 hodin
18.05.2023 9:00 - 16:15 hodin
25.05.2023 9:00 - 16:15 hodin
15.06.2023 9:00 - 16:15 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.01.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
pedagogickým pracovníkům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou
Lektor

kolektiv odborných lektorů

Akreditace

MSMT-32018/2020-2-841

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Dvousemestrové studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013 v rozsahu 120 hodin. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - Základy obecné pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie, Základy pedagogiky volného času + nepovinný seminář k vypracování závěrečné práce. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Úspěšný absolvent získá osvědčení k doložení kvalifikace pro výkon práce pedagoga volného času a asistenta pedagoga (absolventi VOŠ nebo VŠ i pro výkon vychovatele).

Poznámka

Pokračování studia v 1. pololetí šk. roku 2023/2024, a to v termínech: 7. 9., 14. 9., 5. 10. 2023. Termín záv. zkoušky 2. 11. 2023. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 12 500 Kč/celé studium uhraďte nejpozději do 31.01.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101208, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl