Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Příčiny výchovných obtíží dětí a žáků ve školním prostředí, možnosti komunikace

Číslo kurzu

201202

Termín
03.03.2023 8:30 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

24.02.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Určeno
ředitelům škol a školských zařízení, učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času a asistentům pedagoga
Lektor

PhDr. Jan Svoboda

Akreditace

MSMT-28418/2022-3-1003

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních dovednost a řešení problémů při výskytu obtíží dětí a žáků ve školním prostředí. Příčiny psychosomatického výskytu obtíží. Možnosti přístupu pedagoga k problematice a jeho pohled na dítě, na žáka, rodinu i kolektivy dětí, žáků a pedagogů vzhledem k typu zařízení, ve kterém pracuje. Seznámení s metodami, způsoby komunikace při daném problému. Prezentace konkrétního vybraného případu (šikana, agrese, reakce dětí a žáků). Co změnit, jak řešit, jak komunikovat - ukázka na vybraném příkladu. Specifika komunikace. Individuální, skupinová. Efektivní využití základních prvků komunikace. Praktické ukázky - formulace sdělení; verbální - hlasitost, srozumitelnost věku; neverbální - mimika, haptika; písemná; elektronická.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč uhraďte nejpozději do 24.02.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 201202, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
16.02.2023
23.02.2023
09.03.2023
30.03.2023
13.04.2023
27.04.2023
04.05.2023
18.05.2023
25.05.2023
15.06.2023
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
10 600 Kč/celé studium
Volná místa
Detail kurzu
Kód akce: 301202
Termín
27.03.2023
Místo konání
Javornická 1501, Rychnov n. Kn.
Lektor
Martin Kaliba, Ph.D.,
Akreditováno
Zrušeno
1 600 Kč
Volná místa
Detail kurzu