Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Třídní učitel na střední škole aneb Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých/IKAP II/Začátek 17.1.2023

Číslo kurzu

101202

Termíny
08.02.2023 9:00 - 17:30 hodin
13.03.2023 9:00 - 17:30 hodin
01.06.2023 9:00 - 17:30 hodin
02.06.2023 9:00 - 17:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

12.01.2023

Kapacita

Poslední 3 místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
32 hodin
Určeno
třídním učitelům SŠ (nejlépe posledních ročníků)
Lektor

Mgr. Karel Opravil, Mgr. Renata Čermáková a Mgr. Eva Šreibrová

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Vzdělávací program Třídní učitel na střední škole si klade za cíl poskytnout stávajícím či budoucím třídním učitelům možnost seznámit se či si ujasnit, co smysluplné třídnictví obnáší. Provází třídní učitele čtyřletým obdobím od prvního seznámení se s novými tvářemi až po předávání maturitních vysvědčení. Je sestaven do 4 nezávislých vzdělávacích modulů - Začínám s novou třídou, Žiji se svou třídou, Řeším nestandardní situace ve třídě, Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých, které budou v období r. 2021 - 2023 postupně nabízeny a na něž se lze hlásit samostatně, ačkoliv je doporučováno absolvování celého programu. Cílem čtvrtého 40hodinového modulu Hodnotím třídu a "vypouštím" ji do světa dospělých je posílit kompetence třídních učitelů ve fázi ukončování studia žáky jejich třídy. Zaměřit jejich pedagogické a profesionální působení tak, aby dokázali podněcovat a motivovat žáky k přípravě na závěrečné zkoušky. Aby zvládali náročnou administraci spojenou s realizací těchto zkoušek a zároveň při jejich realizaci dokázali své žáky povzbudit, nestresovat apod. Víc než kdy jindy je třídní učitel v posledním ročníku častým řečníkem na veřejnosti, a proto je dalším cílem pomoci s přípravou veřejných vystoupení různého druhu a trénink řečnických dovedností. Posílit kompetence k vystoupení třídního učitele v různých rolích spojených s ukončením studia žáků jeho třídy. 4.1. Mgr. Opravil 17. 1. 2023 (út) 8 hodin a) Třídnická hodina v posledním ročníku studia na střední škole. b) Třídní učitel jako průvodce obdobím přípravy na maturitu/učňovské zkoušky a volbou další cesty po absolvování SŠ. 4.2. Mgr. Opravil 8. 2. 2023 (st) 8 hodin a) Sebeprezentace učitele na veřejnosti v různých společenských situacích spojených s ukončením studia žáků třídy. b) Sebehodnocení třídního učitele jako příprava na další třídnictví. c) Psychohygiena třídního učitele + zadání praktické aktivity pro dvoudenní výjezdní setkání. 4.3. Mgr. Čermáková. Mgr. Šreibrová - 13.3. 2023 (Po) 8 hodin a) Třídní učitel jako administrátor maturitních / učňovských zkoušek, povinnosti třídního učitele v období přípravy a realizace maturitních / učňovských zkoušek a jejich legislativní rámec. b) Hodnocení třídy a prezentace výsledků studijního snažení. 4.4. Mgr. Opravil - 1. - 2.6.2023 (Čt-Pá) 16 hodin Relaxační pobyt spojený s nácvikem relaxačních technik a s prezentací zadaných výstupů spojených s ukončením studia žáků

Poznámka

Program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
16.02.2023
23.02.2023
09.03.2023
30.03.2023
13.04.2023
27.04.2023
04.05.2023
18.05.2023
25.05.2023
15.06.2023
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
Časová dotace
102 hodiny
Zrušeno
10 600 Kč/celé studium
Volná místa
Detail kurzu