Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Nátisková příprava a pódiový výkon u hry na trubku/OBJEDNÁVKA

Číslo kurzu

510107

Termín
24.11.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

20.10.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

ZUŠ Hranice, Školní náměstí 35, Hranice

Navigovat sem

Určeno
učitelům hry na dechové nástroje v ZUŠ a SUŠ
Lektor

MgA. Vít Otáhal, DiS.

Akreditace

MSMT-39477/2020-2-1026

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář seznámí učitele hry na dechové nástroje s tématy, která jsou důležitá pro správný rozvoj žáka při hře na trubku již od prvních okamžiků. Nabídne široký přehled praktických informací a metod, které jsou aplikovány na různých školách zejména ve Francii a usnadňují ovládnutí hry na trubku s co nejnižším počtem nezdravých návyků a komplikací. V druhé části přidá praktické návody a zkušenosti získané jak z vlastní praxe lektora, tak z koncertní a pedagogické praxe významných trumpetistů. Důraz je kladen na propojení intenzivní technické přípravy s přípravou mentální. Vhodný výběr nástroje adekvátně k věku a dispozicím žáka, držení nástroje a s tím související problematika - potíže při tvorbě tónu, nátisková výdrž, možné zdravotní komplikace. Princip tvoření tónu, budování nátisku, výběr nátrubku. Způsoby zapojení brániční podpory dechu a fixace těchto návyků. Budování technických dovedností v souvislosti s požadovanou úrovní žáka pomocí dostupné literatury. Příprava na pódiový výkon po stránce nátiskové a technické s využitím osvědčených škol hry na trubku Ukázka používání pomocných technik, které vedou ke zjednodušení hry na trubku, zapojení zpěvu či použití zvukových efektů - frullato, bending. Náměty jak zvládat psychickou zátěž spojenou s pódiovým výkonem (jóga). Řešení individuálních potíží jednotlivých účastníků semináře formou individuálního přístupu ke každému jednotlivci.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Mohlo by Vás také zajímat

Estetická výchova, umělecké školství

Kód akce: 110206
Termín
31.03.2023
Místo konání
ZUŠ Střezina, Hradec Králové, Luční 833
Lektor
Bc. Radka Šůstková
1 200 Kč
Poslední 4 místa
Detail kurzu