Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pro asistenty pedagoga/pokračování (zahájení 18.1.2023)

Číslo kurzu

101204

Termíny
10.02.2023 9:00 - 17:00 hodin
17.02.2023 9:00 - 17:00 hodin
24.02.2023 9:00 - 17:00 hodin
03.03.2023 9:00 - 17:00 hodin
10.03.2023 9:00 - 17:00 hodin
31.03.2023 9:00 - 17:00 hodin + test
11.04.2023 9:00 - 17:00 hodin
04.05.2023 9:00 - 17:00 hodin obhajoby závěrečných prací
05.05.2023 9:00 - 17:00 hodin obhajoby závěrečných prací
Uzávěrka přihlášek

05.01.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání, zájemci o pozici ukrajinského asistenta pedagoga musí mít ukončené středoškolské vzdělání
Lektor

kolektiv odborných lektorů

Akreditace

MSMT-5831/2022-3-386

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium obsahuje 4 tematické okruhy: 1) škola, školní práce a role asistenta pedagoga, 2) podpora žáka, 3) systém péče o žáka, 4) pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Vzdělávací program bude organizován formou prezenčního vzdělávání, formou přednášek, seminářů, individuálními konzultacemi, samostudiem a pedagogickou praxí ve škole a školském zařízení a reaguje na aktuální změny v oblasti legislativy. Dále bude probíhat online podpora českého jazyka ukrajinským studentům a bude navíc zařazeno 8 hodin podpory pro české studenty v oblasti práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Průběžné hodnocení bude provedeno formou seminární práce nebo kolokviem z jednotlivých tematických okruhů. Závěrečné ověření teoretických vědomostí formou testové zkoušky proběhne po ukončení teoretických přednášek. Po absolvování praxe účastník doloží od vedoucího praxe Záznam o absolvování praxe. Na závěr proběhne závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce před komisí. Absolventi získají Osvědčení o způsobilosti pro výkon funkce asistenta pedagoga obsahující předepsané náležitosti.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 11 000 Kč uhraďte nejpozději do 05.01.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101204, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Kód akce: 101221
Termín
18.05.2023
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Bc. Tomáš Velička
Akreditováno
1 600 Kč
Volná místa
Detail kurzu