Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pro asistenty pedagoga

Číslo kurzu

101204

Termíny
10.02.2023 9:00 - 17:00 hodin
16.02.2023 17:30 - 19:00 hodin Zprostředkované učení cizinců
17.02.2023 9:00 - 15:30 hodin
24.02.2023 9:30 - 16:00 hodin
03.03.2023 9:30 - 16:00 hodin
10.03.2023 9:00 - 17:00 hodin
31.03.2023 9:00 - 17:00 hodin (včetně testu)
11.04.2023 9:00 - 15:30 hodin O žácích s OMJ (pro Čechy s MZ)
04.05.2023 9:00 - 17:00 hodin obhajoby závěrečných prací
05.05.2023 9:00 - 17:00 hodin obhajoby závěrečných prací
07.06.2023 13:00 - 13:30 obhajoby - náhradní
Uzávěrka přihlášek

05.01.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
120 hodin
Určeno
pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání, zájemci o pozici ukrajinského asistenta pedagoga musí mít ukončené středoškolské vzdělání
Lektor

kolektiv odborných lektorů

Akreditace

MSMT-5831/2022-3-386

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium obsahuje 4 tematické okruhy: 1) škola, školní práce a role asistenta pedagoga, 2) podpora žáka, 3) systém péče o žáka, 4) pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Vzdělávací program bude organizován formou prezenčního vzdělávání, formou přednášek, seminářů, individuálními konzultacemi, samostudiem a pedagogickou praxí ve škole a školském zařízení a reaguje na aktuální změny v oblasti legislativy. Dále bude probíhat online podpora českého jazyka ukrajinským studentům a bude navíc zařazeno 8 hodin podpory pro české studenty v oblasti práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Průběžné hodnocení bude provedeno formou seminární práce nebo kolokviem z jednotlivých tematických okruhů. Závěrečné ověření teoretických vědomostí formou testové zkoušky proběhne po ukončení teoretických přednášek. Po absolvování praxe účastník doloží od vedoucího praxe Záznam o absolvování praxe. Na závěr proběhne závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce před komisí. Absolventi získají Osvědčení o způsobilosti pro výkon funkce asistenta pedagoga obsahující předepsané náležitosti.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 11 000 Kč uhraďte nejpozději do 05.01.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101204, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termín
23.10.2023
Místo konání
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod koželuhy 100
Lektor
Mgr. Helena Zitková, Ph.D. a Mgr. Martina Hezká
Časová dotace
4 hodiny
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu
Termíny
20.09.2023
21.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
10.11.2023
15.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
23.01.2024
24.01.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
Časová dotace
120 hodin
cena viz Poznámka
Poslední 3 místa
Detail kurzu