Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Vývojové dovednosti předškoláka a potřeby žáka v 1. třídě ZŠ

Číslo kurzu

201210

Termín
12.05.2023 8:00 - 13:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

05.05.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor

Mgr. Pavla Chmelařová

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Seznámení s vývojem dítěte v období 3 - 7 let. Objasnění a na praktických příkladech uvedení vývoje myšlení a řeči, vývoje sociálních dovedností, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace a dalších funkcí, které mohou být oslabené. Možnosti posílení a stimulace oslabených funkcí. Vysvětlení pojmu školní zralost a odklad školní docházky. Vývojové potřeby žáků v 1. třídě, lateralita, správné sezení v lavici, správné držení psacího náčiní, pomůcky pro podporu vývoje atd. Informace lze využít při výchově a vzdělávání dětí a žáků a přípravě k zahájení školní docházky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč uhraďte nejpozději do 05.05.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 201210, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl