Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Úzkostné poruchy u žáků aneb Jak zacházet se strachem

Číslo kurzu

501205

Termín
15.05.2023 9:00 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

28.04.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, speciálních škol a vychovatelům školských zařízení
Lektor

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Akreditace

MSMT-28418/2022-3-1003

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář seznámí učitele 1. a 2. stupně ZŠ, speciálních škol a vychovatele školských zařízení s nejčastějšími úzkostnými poruchami a s tím, jak přistupovat k dětem trpícím těmito poruchami. Základní vhled do problematiky - úzkostné poruchy u žáků - úvod do tématu, stručný přehled. Fobická úzkostná porucha v dětství, školní fobie, sociální úzkostná porucha v dětství, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha - fyziologické projevy a reakce. Jak přistupovat k žákům s úzkostí I. - postupy - brániční dýchání, zklidnění, imaginace bezpečného místa, postupy, jak pracovat s myšlenkami a emocemi. Režimová opatření, monitoring, pozitivní posilování žádoucího chování. Teoretické poznatky ukázané na kazuistikách z praxe, diskuse k tématu.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč uhraďte nejpozději do 28.04.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 501205, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl