Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Právní vědomí ředitele školy - webinář

Zrušeno
Číslo kurzu

100206

Termín
15.03.2023 8:30 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

08.03.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

On-line

Časová dotace
6 hodin
Určeno
ředitelům a vedoucím pedagogickým pracovníků škol a školských zařízení
Lektor

Mgr. Karel Bárta

Akreditace

MSMT-28418/2022-3-1003

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Webinář zprostředkuje poznatky v oblasti legislativy - Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon, v aktuálním znění. Obecná ustanovení, vzdělávací programy, hodnocení škol a školských zařízení, práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců žáků, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, úprava obsahu, hodnocení a očekávaných výstupů, využití asistenta pedagoga, revize, výchovná opatření, vzdělávání dětí a žáků nadaných, individuální vzdělávací plán, vzdělávání cizinců, dokumentace škol. Jak upravit školní řád a vnitřní řád, co má obsahovat výroční zpráva. Předškolní vzdělávání, cíle předškolního vzdělávání, organizace předškolního vzdělávání, zápis k předškolnímu vzdělávání, povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte. Základní vzdělávání, zápis k povinné školní docházce, cíle základního vzdělávání, individuální vzdělávání žáka, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řešení přestupků zákonných zástupců. Česká školní inspekce, činnost a výstupy. Pracovní řád, prováděcí vyhlášky, aplikace autorského zákona a občanského zákoníku ve školství. V závěrečné části bude dán prostor pro odbornou diskuzi.

Poznámka

K realizaci webináře bude využita aplikace Microsoft Teams pro školy, která je podporována prohlížečem Google Chrom a Edge.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč uhraďte nejpozději do 08.03.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 100206, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management