Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Vztahy mezi žáky ve školní třídě

Zrušeno
Číslo kurzu

501210

Termín
02.05.2023 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

24.04.2023

Kapacita

Poslední 4 místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga
Lektor

Mgr. Vratislav Holeček

Akreditace

MSMT-28418/2022-3-1003

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář přibližuje význam kvality mezilidských vztahů v prostředí školy, ve vyučovacím a zejména výchovném procesu a snaží se prohloubit zájem pedagogů zkoumat sebe sama jako možný nástroj, kterým lze kvalitu vztahů cíleně zkvalitňovat a tím prohlubovat důležitou součást vlastní pedagogické odbornosti. Význam vztahů mezi žáky, možnosti a limity jejich ovlivňování - vzájemné emoční sdílení Vztah učitele a žáků jako nástroj ovlivňování dění ve třídě v běžných situacích, v třídnických hodinách nebo v hodinách etické výchovy - formováním spojenectví pedagoga s žáky v rámci třídy jako sociální komunity. Proč neučit žáky o mezilidských vztazích jako o předmětu a jak učit žáky vztahy žít, angažovat se v nich a využívat je jako nové životní zkušenosti žáků i pedagogů. Reflexe některých limitů formování vztahů ve třídě - skladba žáků třídy jako jeden z hlavních limitujících faktorů ovlivňování vztahů mezi žáky. Vztahový a nevztahový učitel - důležitá cesta vlastní sebereflexe, zda je toto moje cesta - prostor pro diskuzi a kazuistiky. Souvislost vztahů mezi žáky ve třídě a vztahů v pedagogickém sboru školy, kvalita vztahů mezi žáky a efektivita učení. Poruchy vztahů mezi žáky a možnosti jejich řešení - pasivní a agresivní žák a jeho problémové chování - využívání běžných výchovných opatření a prostředků. Hledání alternativních (nehodnotících) cest, kdy poruchy ve vztazích nejsou chápány jako nežádoucí jevy, ale jako přirozené příležitosti k rozvoji dosud neobjevených sociálních a komunikačních dovedností.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 24.04.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 501210, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl