Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Pedagogická diagnostika v mateřské škole/ POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

Číslo kurzu

102203

Termíny
30.05.2023 9:00 - 17:00 hodin
31.05.2023 9:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

15.05.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům MŠ s ukončeným pedagogickým vzděláním, speciálním pedagogům a psychologům
Lektor

Zdeňka Janhubová

Akreditace

Držitelem akreditace je jiný subjekt

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní kurz seznamuje s pedagogickou diagnostikou v MŠ. Zjišťování aktuální úrovně percepčních funkcí, porozumění, pozornosti, komunikačních schopností, matematických představ, sebepojetí a sociálních interakcí u dětí od 3 do 7 roků. Základem testů je soubor činností, které jsou zaměřeny na zjištění aktuální úrovně dítěte v době nástupu do MŠ na začátku školního roku, a mapuje jeho posun v daném časovém úseku - od října do května následujícího roku. Výsledek pedagogovi ukáže silné a slabé stránky dítěte a na základě těchto zjištění může nastavit efektivní směr podpory. Kromě baterie úkolů, pracovních materiálů a pomůcek soubor obsahuje také záznamové listy pro práci s dítětem, evaluační záznamový list a hospitační list pro ředitelku MŠ, ten zahrnuje oblasti potřebné pro rozvoj dítěte a vypovídá o práci učitele v rámci plnění školního vzdělávacího programu. Základem je jednoduchost, srozumitelnost a systematičnost v postupech při zjišťování jednotlivých dovedností. Profil jednotlivých činností pedagogovi pomůže nastavit plán rozvoje dítěte, jehož celkový výkon se může změnit, pokud se do rovnováhy dostanou všechny dílčí funkce důležité pro budoucí nácvik školních dovedností.

Poznámka

Držitelem osvědčení je lektor. Termín z února posunut na 30. a 31.5.2023

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 4 100 Kč uhraďte nejpozději do 15.05.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 102203, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Mohlo by Vás také zajímat

Mateřská škola