Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Aby tělocvik bavil i nesporťáky

Číslo kurzu

508201

Termín
28.04.2023 9:00 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

21.04.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Náchod, MC Hopsáček, Zelená 157/E

Navigovat sem

Časová dotace
6 hodin
Určeno
učitelům 1. stupně ZŠ a tělesné výchovy 2. stupně ZŠ, pedagogům volného času
Lektor

Mgr. Dita Culková, Ph.D.

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář je zaměřen na méně tradiční metody v tělesné výchově, které pomohou aktivizovat k pohybovým činnostem i žáky méně pohybově nadané - didaktické hry, psychomotorické činnosti, interaktivní rozcvičky, mezipředmětové přesahy, zpětná vazba v TV. Při semináři budou zohledněny vývojové možnosti a odlišnosti dílčích cílových skupin. Reflexe RVP ZV a ŠVP, cíle realizované a realizovatelné v TV. Zahájení hodiny TV, náměty na činnosti pro zábavné a funkční zahájení cvičební jednotky, ukázky interaktivních činností. Průpravná část hodiny TV, rozcvičky ano nebo ne? Interaktivní a alternativní formy pro průpravnou část. Náměty na činnosti pro hlavní část hodiny TV, hravé štafety a jiné běžecké hry a běžecké činnosti s mezipředmětovým přesahem. Jak aktivizovat žáky nesporťáky - příklady emočně-motivačních determinantů. Rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti herními formami, deskové a společenské hry jako součást variabilního provozu a kruhového tréninku. Zpětná vazba v tělesné výchově, ukázky časově nenáročných technik s využitím pohybu a práce s tělem.

Poznámka

S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky do tělocvičny.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč uhraďte nejpozději do 21.04.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 508201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Tělesná výchova

Termín
25.05.2023
Místo konání
OA, SOŠ a JŠ, Hradec Králové, Pospíšilova 365
Lektor
Mgr. Zdeňka Horčičková
Akreditováno
Časová dotace
5 hodin
Zrušeno
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu