Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Psychologie v krizových situacích aneb Co nám v krizi může pomoci

Číslo kurzu

101127

Termín
15.11.2022 9:00-15:00
Uzávěrka přihlášek

07.11.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, všechna pracoviště.

Navigovat sem

Určeno
Učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vychovatelé školských zařízení a pedagogové volného času
Lektor

PhDr. Lenka Vlášková, Ph.D.

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@cvkhk.cz

Popis Kurzu

Obsah semináře pro učitele 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, vychovatele školských zařízení a pedagogy volného času je zaměřen na problematiku chování a komunikace v mimořádných, náročných a krizových situací se zvláštním zřetelem k situacím ve školním prostředí - práce s jednotlivcem i s kolektivem v/po mimořádné situaci, péče sám o sebe v rámci duševní hygieny, co v krizi pomáhá a co naopak může být přítěží. Přehled témat: 1. První psychická pomoc; několik důležitých teoretických zásad (psychická stabilizaci, jak zmírnit příznaky stresu, aktivní naslouchání, potřeby zasaženého). Jak se pozná člověk v krizi; jak se projevuje v chování, myšlení, tělesných příznacích. (1 hodina) 2. Co nejčastěji potřebují zasažení v krizi nebo po mimořádné události; nejčastější chyby při komunikaci: zlehčování, srovnávání s osudy druhých, nereálné sliby, nevhodné detaily, fascinace tématem. (1,5 hodiny) 3. Co v krizi pomáhá a co naopak může být přítěží; navázání kontaktu, sdílení, respektovat potřeby, aktivní naslouchání, informace, dát prostor emocím, vysvětlit svoji roli, dbát na důstojnost dotyčného. Nepomáhá manipulace, skákání do řeči, tišení pláče, hodnocení situace. (1,5 hodiny) 4. Příprava a vedení náročného rozhovoru se žákem či rodičem, ožehavé téma ve třídě, kompetence učitele, přizvání odborníka. Ukázky komunikace v krizových situacích: dopravní nehoda školního autobusu na výletě, sebevražedné jednání žáka (přežil/zemřel), násilná smrt v kolektivu třídy, žáci svědky tragické události. (1,5 hodiny) 5. Práce s kolektivem po tragické události, zásady tzv. debriefigu (co to je, co dělat, čemu se vyhnout), kazuistiky z praxe; příklady typových situací a funkčních modelů komunikace dle aktuálních potřeb a možností s kolegy, se žáky, s rodiči. (1,5 hodiny) 6. Péče sám o sebe v rámci duševní hygieny; co může člověk udělat sám pro sebe, proč se to často opomíjí, je to individuální, umět si říci o pomoc kolegovi nebo i odborníkovi, nápady ve skupině, vysvětlení specifik u pedagogů.(1 hodina)

Poznámka

Učebnu vybavenou didaktickou technikou a flipchartem zajistí organizační garant akce. Účastníkům budou poskytnuty metodické materiály k praktickému využití k tématu, které zajistí lektor.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 07.11.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101127, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
08.09.2022
15.09.2022
21.09.2022
29.09.2022
05.10.2022
13.10.2022
20.10.2022
21.10.2022
03.11.2022
02.12.2022
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
uhrazen na počátku studia
Volná místa
Detail kurzu