Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Jak se připravit na inspekci

Číslo kurzu

100103

Termín
23.11.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

15.11.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
Ředitelé škol, zástupci ředitelů a vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Lektor

Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@cvkhk.cz

Popis Kurzu

Česká školní inspekce hodnotí pravidelně všechny školy a školská zařízení maximálně v šestiletém cyklu, vedle toho provádí i tematické inspekce a prošetřování stížností. S její činností se tak setká každý ředitel/-ka ve funkci a s ohledem na kompetence tohoto ústředního orgánu má výsledný výstup na školu zásadní dopad. ČŠI a výkon inspekční činnosti prochází v posledních letech dynamickou proměnou, posouvá se z role čistě kontrolní i do role metodické, čehož škola může účinně využívat při své autoevaluaci. Seminář si klade tyto cíle: 1. Zorientovat v roli, cílech a kompetencích ČŠI. 2. Seznámit s druhy inspekční činnosti a pokusit se odpovědět na otázky kdy a kdo přijde a jak to poznám. 3. Pokusí se poradit, jak se na inspekci připravit - v rovině nejen sledované dokumentace a ostatních kritérií, ale i pár praktických rad a strategických postřehů. 4. Detailně probere nezbytnou pedagogickou dokumentaci, která se kontroluje při každé komplexní inspekci, upozorní na nejčastější nedostatky. 5. Jak se na inspekci má připravit vedení, jak poučit před inspekcí učitele a ostatní pracovníky školy. 6. Probere práva a povinnosti obou stran a nezbytné úkony při zahájení, průběhu i ukončení inspekční činnosti. 7. Jaká je hodnotící škála a jakými metodami inspekce pracuje. 8. Upozorní na možnosti opravných prostředků a na případné sankce, které mohou být uloženy. 9. Velký prostor je věnován vysvětlení hodnotících kritérií modelu kvalitní školy a diskuze nad proměnou zadání společenské objednávky vůči školám a požadované roli ředitele coby pedagogického lídra.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 15.11.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 100103, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management