Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Objevujeme svět kolem nás. Hrátky s drátky

Číslo kurzu

210102

Termín
19.10.2022 8:30 - 15:15 hodin
Uzávěrka přihlášek

12.10.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor

Mgr. Jana Matoušová

Akreditace

MSMT-397/2022-3-157

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Praktická dílna v časovém rozsahu 8 hodin. Možné způsoby začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP s ohledem na vývoj žáka. Seznámení s vlastnostmi drátěných materiálů, zapojení hmatu, zraku. Spojení doplňkového materiálu, kterým je látka, papír, dřevo. Rozdělení dle ročního období s možnostmi využití v průběhu celého školního roku, a to nejen v hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivitách. 1. Jarní tvoření. Květina z volné ruky (crush technika), doplněna korálky (knoflíky, proutím). Motýl, můra, vážka. 2. Podzimní tvoření. Listy. Šperky (drát, korálky, dřevo, vlna). 3. Vánoční tvoření. Andělé (drát a textil, drát a korálky). Svícen, točení dvou drátů. Vánoční hvězdy. 4. Zvířata. Ryby. Ptáci. Kočka a pes. 5. Panáci. Hlava. Maska. Paruka. 6. Ostatní. Závěsy a proutí. Těžítka (drát a kámen). Inspirace moderním uměním (Malich, Kandinskij).

Poznámka

S sebou přineste větší korále nebo knoflíky 15 ks, 10-15 menších korálků, ploché kameny o velikosti min. 8-10 cm, 2 ks barevné čtvrtky A4, zbytek pletací vlny, karton 20 x 20cm, pracovní kleště, nůžky, pracovní plášť.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 800 Kč (včetně části materiálu) uhraďte nejpozději do 12.10.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 210102, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Mohlo by Vás také zajímat

Estetická výchova, umělecké školství