Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Metody a formy práce při výchově k volbě povolání

Zrušeno
Číslo kurzu

101118

Termín
16.11.2022 9:30 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

09.11.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
třídním učitelům 2. stupně ZŠ, společenskovědních předmětů a výchovným poradcům
Lektor

Mgr. Jiří Sixta

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

Jak vést žáky k realistickému hodnocení svých odlišností, předpokladů, možností i limitů využitím aktivizujících metod (diskusní metody, metody řešení problémů, metody kritického myšlení, metody osobnostně sociální výchovy, metody dramatické výchovy, metody skupinové a kooperativní výuky) ve výchově k volbě povolání. Rozvoj schopnosti sebehodnocení, uvědomění si silných stránek své osobnosti, své role v týmu a posilování vlastního potenciálu. Pochopení souvislosti mezi požadavky vybraného povolání, svými reálnými životními předpoklady a konkrétními možnostmi výběru vhodného povolání. Adaptace na novém životní situace, reakce na potřeby a očekávání druhých lidí, vyrovnání se s případným neúspěchem.

Poznámka

S sebou přineste přezůvky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč uhraďte nejpozději do 09.11.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101118, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl