Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky

Číslo kurzu

101242

Termíny
29.08.2022 9:00 - 17:00 hodin
30.08.2022 8:00 - 16:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

22.08.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
16 hodin
Určeno
učitelům MŠ a nižších ročníků 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, logopedům a psychologům
Lektor

PaedDr. Zdeňka Janhubová

Akreditace

Držitelem akreditace je jiný subjekt

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

2denní seminář poskytující proškolení pro práci se stimulačním programem, který je vhodný pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou i žáky s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku ZŠ a speciálních škol. Seznámení s metodou speciálních stimulačních cvičení, jejich významem a možnostmi jejich využití. Psychomotorický vývoj dítěte, význam laterálního vývoje, odchylky od psychomotorického vývoje dítěte, ortoptika - vývoj okohybných svalů, ortoptický rozbor. Praktický nácvik práce s metodou, podpůrné materiály.

Poznámka

S sebou přineste karimatku, nebo podložku na cvičení a přezůvky. Program je realizován ve spolupráci s autorkou, která je držitelkou akreditace MŠMT ČR a vydavatelkou osvědčení. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT ČR v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-16094/2019-1-635.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 4 400 Kč uhraďte nejpozději do 22.08.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101242, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese hradec@kkivi.cz požádejte o fakturaci.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
20.09.2023
21.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
27.10.2023
03.11.2023
10.11.2023
15.11.2023
24.11.2023
01.12.2023
23.01.2024
24.01.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
Časová dotace
120 hodin
cena viz Poznámka
Poslední 3 místa
Detail kurzu