Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Jak učit o zadržování vody v krajině, péči o hmyz a ptactvo

Zrušeno
Číslo kurzu

507102

Termín
19.10.2022 9:00 - 13:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

12.10.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Ekocentrum Krupárna, Dobré 85

Navigovat sem

Určeno
učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, speciálních škol, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času, asistentům pedagoga a dalším zájemcům
Lektor

Pavel Světlík a Filip Laštovic

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Návštěva ekocentra A Rocha s ukázkou přírodní zahrady v údolí Zlatého potoka. Mokřadní jezírková soustava k zadržování vody v krajině, ekologické hospodaření k adaptaci na změny klimatu a zvýšení diverzity, studánka, mozaikovitě sečené květnaté louky, motýlí záhony, keřové porosty, české arboretum, komposty, prosklené úly pro včely medonosné a samotářky, přírodní prvky - (zídky, plazník, broukoviště, písník, hnízdní val pro ledňáčky, ptačí budky). Pozitivní vliv na celoroční přikrmování ptactva (stacionární krmítko, odchyt a kroužkování ptáků), ekocentrum Krupárna - společenská místnost s kuchyní a sociálkou (výukové programy, výstavy, tábory). Možnost nabídky stávajících programů a vytvoření a projektového dne i dle přání školy.

Poznámka

Program není akreditován MŠMT ČR. Informace ke srazu a případné společné dopravě budou předány přihlášeným účastníkům po uzávěrce přihlášek.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 700 Kč uhraďte nejpozději do 12.10.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 507102, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Mohlo by Vás také zajímat

Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda