Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Tradiční podzimní geologická exkurze

Číslo kurzu

507101

Termín
26.09.2022 10:00 - 16:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

19.09.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Źamberecko a střední část Orlických hor

Navigovat sem

Určeno
učitelům přírodovědných oborů 2. stupně ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor

doc. RNDr. Jan Vítek

Akreditace

MSMT-7550/2021-2-367

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Podzimní geologická exkurze zaměřená na geologické a geomorfologické zajímavosti střední části Orlických hor, zejména v údolí Divoké Orlice s přírodní rezervací Zemská brána. Trasa proti toku Divoké Orlice kolem amfibolitových, posléze rulových skal. V prohloubené části údolí mohutná Ledříčkova skála (pověsti o Ledříčkovi - Jánošíkovi Orlických hor), Pašerácká lávka, kde začíná vlastní kaňonovitý úsek Zemské brány. Typická ukázka kombinace epigeneticko-antecedentního údolí. Od mostu na Zemské bráně vystoupíme kolem Orlické chaty nad údolí do lesní partie s pozůstatky někdejšího lámání svrchnokřídového pískovce. Ke Klášterci se vrátíme cestou s výhledem do údolí. Přejezd z Klášterce n. Orl. přes Žamberk. Vrch Žampach (544 m n.m.) významná dominanta Podorlicka a tzv. podorlické permské pánve, výchozy pískovců a slepenců (s vložkami vápenců) permského stáří. Na vrcholku zřícenina hradu, výhled k Orlickým horám. Pod hradním vrchem volně přístupné arboretum, spravované zdejším Domovem pod hradem (zařízení sociální péče). Odjezd přes Žamberk.

Poznámka

Doprava do místa konání individuální, sraz v 9:30 hodin na parkovišti pod kostelem u OÚ v Klášterci nad Orlicí. S sebou přineste vhodné oblečení pro každé počasí a pevnou turistickou obuv.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč uhraďte nejpozději do 19.09.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 507101, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Mohlo by Vás také zajímat

Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda