Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Třídní učitel na střední škole aneb Žiju se svou třídou

Číslo kurzu

101207

Termíny
15.02.2022 9:00 - 17:00 hodin
03.03.2022 9:00 - 17:00 hodin
13.04.2022 9:00 - 17:00 hodin
11.05.2022 9:00 - 17:00 hodin
12.05.2022 9:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.01.2022

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům SŠ
Lektor

Mgr. Renata Čermáková, Mgr. Karel Opravil, Mgr. Zdenka Moravcová Ženatová a PaedDr. Milan Štoček

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Vzdělávací program Třídní učitel na střední škole si klade za cíl poskytnout stávajícím či budoucím třídním učitelům možnost seznámit se či si ujasnit, co smysluplné třídnictví obnáší. Provází třídní učitele čtyřletým obdobím od prvního seznámení se s novými tvářemi až po předávání maturitních vysvědčení. Je sestaven do 4 nezávislých vzdělávacích modulů - Začínám s novou třídou, Žiji se svou třídou, Řeším nestandardní situace ve třídě, Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých, které budou v období r. 2021-2023 postupně nabízeny a na něž se lze hlásit samostatně, ačkoliv je doporučováno absolvování celého programu. Cílem druhého 40hodinového modulu Žiju se svou třídou, který je nabízen právě nyní a sestává ze 4 dílčích částí (3 x 8 hodin a 1 x 16 hodin), je posílit kompetence třídních učitelů v práci se žáky v běžném životě třídy. Naučit je alespoň orientačně diagnostikovat třídu a včas rozpoznat nefunkčnost a patologii vztahů ve třídě, najít taková řešení, která co nejméně naruší život třídy, seznámit s možnostmi spolupráce se žákovskými samosprávami a jak jich využít k vytváření pozitivního klimatu ve třídě a ve škole, vysvětlit, jaké změny do vztahu učitel - žák přináší dosažení plnoletosti žáka. 1. část - Žiju se svou třídou 1 (8 hodin) a) Autorita třídního učitele jako zpovědníka, rádce, pomocníka, mentora. b) Diagnostické metody pro pedagogickou diagnostiku školní třídy samostatně realizovatelné nebo ve spolupráci se ŠPZ + zadání praktické aktivity pro dvoudenní výjezdní setkání. 2. část - Žiju se svou třídou 2 (8 hodin) a) Vedení pedagogické dokumentace v průběhu studia žáků ve škole. b) Legislativa spojená s prací třídního učitele se zaměřením na změnu postavení žáka s nabytím plnoletosti. 3. část - Žiju se svou třídou 3 (8 hodin) a) Řešení porušení pravidel žákem a konstruktivní komunikace se zainteresovanými stranami. b) Spolupráce a konstruktivní komunikace s rodiči. c) Třídnická hodina v průběhu studia na střední škole 4. část - Žiju se svou třídou 4 (16 hodin) - 2denní tréninkový pobyt spojený s prezentací diagnostického šetření ve třídě.

Poznámka

Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl