Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Nadaní žáci, jejich specifika a možnosti identifikace - webinář

Číslo kurzu

1012

Termín
duben 2023 9:00 - 13:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.03.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

On-line

Určeno
Učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Lektor

PhDr. Radka High, Ph.D.

Akreditace

MSMT-397/2022-3-157

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Webinář pro učitele 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, asistenty pedagoga, vychovatele školských zařízení a pedagogy volného času je zaměřen na osobnost nadaného žáka, na jeho časté problémy, problematiku identifikace nadaných žáků pedagogy ve školním prostředí. Prostor je věnován také představení zdrojů (publikace, webové stránky, časopisy, zkušenosti škol), které pomáhají pedagogům při řešení konkrétních situací v práci s nadaným žákem. Přehled témat: 1. Specifika osobnosti nadaného žáka: vývoj kognitivních funkcí, socio-emoční charakteristiky, problémy v socializaci. Typy nadaných žáků – typy dle nadání, intelektové nadání - konvergentní, divergentní. (90 minut) Přestávka (30 minut) 2. Možnosti identifikace nadaných ve školním prostředí – pozorování a posuzovací škály, pedagogický rozhovor, dle soutěží a olympiád, rozbor portfolia, nominace žáka, didaktické testy, spolupráce s odborníky. Tematické informační zdroje pro pedagogy – publikace, webové stránky, články, skripta. (90 minut) Evidence účastníků webináře bude vedena formou printscreenu obrazovky, ze kterého bude v souladu s podmínkami stanovenými MŠMT ČR zřejmý počet účastníků a datum a čas pořízení snímku obrazovky.

Poznámka

K realizaci webináře bude využita aplikace Microsoft Teams pro školy, která je podporována prohlížečem Google Chrom a Edge. Nahrávka vzdělávacího programu uskutečněného distanční formou bude po dobu 6 měsíců k dispozici na externím úložišti našeho zařízení (aplikace OneDrive - složka: aktuální rok_webinare_videa_pro msmt) a účastníkům bude na vyžádání poskytnut přístup zvacím odkazem prostřednictvím elektronické pošty. Připojení přes didaktickou techniku a aplikaci Microsoft Teams a uložení záznamu z webináře zajistí organizační garant akce.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 800 Kč uhraďte nejpozději do 31.03.2023 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 1012, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl