Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Mindfulness jako podpora zvládání nároků současné doby

Číslo kurzu

1012

Termín
září 2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
Učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, vychovatelé školských zařízení a pedagogové volného času
Lektor

Ing. Marcela Roflíková, MBA

Akreditace

MSMT-7550/2021-2-367

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář umožní učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času získat vlastní zkušenost s využitím mindfulness v pedagogické a výchovné praxi především v současné době nejistoty a změn, které kladou extrémní nároky na psychiku. Možnosti využití jak pro práci se žáky (rozvoj empatického přístupu, zvědomování emocí a myšlenek), tak pro svůj vlastní profesní a soukromý život (posílení odolnosti vůči stresu, spokojenost, péče o sebe a své zdroje energie, předcházení syndromu vyhoření). Přehled témat: 1. V čem spočívá náročnost současné doby a jaká jsou rizika pasivního nebo reaktivního postoje. (1 hodina) 2. Seznámení s benefity a vědeckými argumenty mindfulness – rozvíjení všímavosti a všímavé komunikace. (1,5 hodiny) 3. Příklady cvičení pro rozvíjení všímavosti – zápis vlastní zkušenosti a sdílení zkušenosti s ostatními, podoba cvičení pro použití během pracovního dne, stanovení záměru jak se cvičením pracovat. (1,5 hodiny) 4. Témata praktických cvičení - zklidnění mysli a redukce stresu, zlepšení soustředění, rychlý odpočinek, zvládání náročných situací. (1,5 hodiny) 5. Témata praktických cvičení - laskavost jako pomoc pro zvládání náročných situací, všímavá komunikace a interakce s ostatními lidmi. (1,5 hodiny) 6. Reflexe - možnosti pro aplikaci získaných dovedností při práci se žáky v prezenční praxi i v online prostředí. (1 hodina)

Poznámka

Variabilní učebnu vybavenou didaktickou technikou a flipchartem zajistí organizační garant akce. Účastníkům budou poskytnuty metodické materiály k praktickému využití k tématu, které zajistí lektor.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 400 Kč uhraďte nejpozději do na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 1012, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl