Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Základy formativního hodnocení

Zrušeno
Číslo kurzu

201102

Termín
06.10.2022 8:00 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

29.09.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga
Lektor

Mgr. Marie Komárová

Akreditace

MSMT-7550/2021-2-367

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář zaměřený na seznámení se základy formativního hodnocení ve školském prostředí jako nástroje pro osobní rozvoj žáka. Zákonitosti formativního hodnocení - základní a nejnutnější pravidla a zákonitosti související s formativním hodnocením a jeho zaváděním; výzkumy a poznatky v oblasti cíle a zmíněných tří oblastí rozvoje žáka; rozdíly mezi formativním a sumativním hodnocením; jak optimálně skloubit sumativní a formativní hodnocení; nezbytné podmínky pro úspěšné zavádění formativního hodnocení do systému školy. Pravidla komunikace související s formativním hodnocením - poskytování užitečné zpětné vazby a s tím související nezbytné zákonitosti a pravidla; problematika chvály a rozdíl mezi chválou a pozitivní zpětnou vazbou; problematika negativní nebo kritické zpětné vazby a eliminace vlivu nevhodných dopadů na příjemce; psychologické aspekty hodnotící zpětné vazby a negativní emoční zatížení takového sdělení. Nástroje pro zavádění formativního hodnocení - konkrétní nástroje, příklady z praxe ze škol; výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů a příkladů; kritéria výběru a zavádění vybraných nástrojů do praxe; ověřené implementační strategie do systému škol; časté slepé uličky, mýty a nesprávná pojetí formativního hodnocení ve školském prostředí.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 29.09.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 201102, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Kód akce: 101115
Termín
04.11.2022
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Martina Černá
Akreditováno
Zrušeno
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu