Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Syndrom záměrného sebepoškozování a rozhovory se žáky

Číslo kurzu

101124

Termíny
13.12.2022 9:00 - 15:30 hodin
21.12.2022 9:30 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

05.12.2022

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
13 hodin
Určeno
učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a metodikům prevence
Lektor

Mgr. Martin Kaliba, Ph.D. a Mgr. Michal Klapal

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní kurz 1. den 13.12. Seznámení se styly zaměřenými na záměrné sebepoškozování a jeho výskyt u různých skupin jedinců. Nejčastější výskyt ve školách, filozofie, hodnoty, projevy chování, vnější image. Způsoby sebepoškozování a nástroje, které jsou k tomuto účelu využívány. Specifikování příčin výskytu dané poruchy a způsoby rozpoznání a možnosti pomoci - pedagogická, lékařská, psychologická. Část semináře je věnována sebepoškozování u poruch příjmu potravy a popisu specifické subkultury, u nichž se často objevuje sebepoškozování, jako je Emo a Gothic. Další část je věnována kulturně tolerovaným způsobům sebepoškozování, čímž je myšleno tetování, piercing, skarifikace neboli jizvení a další. Obsahem semináře je i nastínění možností k vyhledání pomoci pro jedince trpící danou poruchou. 2. den 21.12. Seznámení s komunikačními axiomy a kritérii profesionálního rozhovoru. Vývojové aspekty a specifika rozhovoru se žáky. Způsoby vedení rozhovoru v závislosti na klíčových proměnných, jako jsou interakční podmínky, záměr rozhovoru a jeho forma u cílové skupiny žáků škol. Základní principy vytváření otázek, práci s emocemi a způsoby zakončování rozhovoru. Jak v rozhovoru řešit traumatizující situace (úmrtí ve škole, těžce nemocný spolužák, válečné zážitky atd.) Praktický trénink řešení náročných situací, dilemat, práce s kazuistikami.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl