Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Syndrom záměrného sebepoškozování a rozhovory se žáky

Číslo kurzu

101124

Termíny
12.12.2022 9:00 - 14:00 hodin
13.12.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

05.12.2022

Kapacita

Poslední 4 místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a metodikům prevence
Lektor

Mgr. Daniel Dvořák a Mgr. Michal Klapal

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní kurz 1. den Seznámení se styly zaměřenými na záměrné sebepoškozování a jeho výskyt u různých skupin jedinců. Nejčastější výskyt ve školách, filozofie, hodnoty, projevy chování, vnější image. Způsoby sebepoškozování a nástroje, které jsou k tomuto účelu využívány. Specifikování příčin výskytu dané poruchy a způsoby rozpoznání a možnosti pomoci - pedagogická, lékařská, psychologická. Část semináře je věnována sebepoškozování u poruch příjmu potravy a popisu specifické subkultury, u nichž se často objevuje sebepoškozování, jako je Emo a Gothic. Další část je věnována kulturně tolerovaným způsobům sebepoškozování, čímž je myšleno tetování, piercing, skarifikace neboli jizvení a další. Obsahem semináře je i nastínění možností k vyhledání pomoci pro jedince trpící danou poruchou. 2. den Seznámení s komunikačními axiomy a kritérii profesionálního rozhovoru. Vývojové aspekty a specifika rozhovoru se žáky. Způsoby vedení rozhovoru v závislosti na klíčových proměnných, jako jsou interakční podmínky, záměr rozhovoru a jeho forma u cílové skupiny žáků škol. Základní principy vytváření otázek, práci s emocemi a způsoby zakončování rozhovoru. Jak v rozhovoru řešit traumatizující situace (úmrtí ve škole, těžce nemocný spolužák, válečné zážitky atd.) Praktický trénink řešení náročných situací, dilemat, práce s kazuistikami.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Kód akce: 101115
Termín
04.11.2022
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Martina Černá
Akreditováno
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu