Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Percepční a motorické oslabení ve školní praxi

Zrušeno
Číslo kurzu

101107

Termíny
03.10.2022 8:00 - 17:00 hodin
04.10.2022 8:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

09.09.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům ZŠ, speciálních škol, speciálním pedagogům, logopedům a psychologům
Lektor

Mgr. Pavla Bubeníčková

Akreditace

Držitelem akreditace je jiný subjekt

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

2denní seminář v časovém rozsahu 18 hodin s později navazující 2hodinovou supervizí, zaměřený na zaškolení v diagnostickém a nápravném programu pro žáky s funkčním oslabením centrálního nervového systému (absence nervových spojů, které umožňují správný příjem informací, jejich uložení, vybavení a automatické použití). Podstata programu - systém nápravy stojí na vytváření, rozvoji, posilování a propojení smyslových, kognitivních a motorických funkcí; formy cvičení a zadaných činností jsou velmi přesně cílené, mají význam právě v aktuální situaci a řeší problém, s nímž se žáka v danou chvíli nejvíce potýká; metoda přináší dílčí zlepšení relativně brzy, ale za podmínky každodenního procvičování po dobu 8 až 10 minut (snižuje se chybovost, žák lépe rozumí předkládanému učivu, ke splnění úkolů již nepotřebuje tolik času, pracuje více cíleně, samostatně a dokáže se na práci lépe soustředit) a žák zažívá úspěch, čímž se zvyšuje jeho sebepojetí, sebevědomí a je pozitivně ovlivňováno jeho postavení v běžném životě, kolektivu třídy i vrstevníků.

Poznámka

Držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení je lektorka.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 4 500 Kč uhraďte nejpozději do 09.09.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101107, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termín
27.01.2023
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Šárka Šantrochová a PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Akreditováno
11 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu