Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií - POZOR, ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ STUDIA

Zrušeno
Číslo kurzu

112201

Termíny
25.01.2022 9:00 - 15:30 hodin - zrušeno
16.02.2022 9:00 - 15:30 hodin - zrušeno
10.03.2022 9:00 - 15:30 hodin - nový termín zahájení studia
07.04.2022 9:00 - 15:30 hodin
21.04.2022 9:00 - 15:30 hodin
05.05.2022 9:00 - 15:30 hodin
19.05.2022 9:00 - 15:30 hodin
09.06.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

03.03.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
250 hodin
Určeno
absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů, nebo absolventům magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. s minimálně dvouletou pedagogickou praxí a ICT kompetencí na úrovni pokročilého využití PC v rámci vlastní odbornosti ve výuce
Lektor

tým odborných lektorů

Akreditace

MSMT-16118/2019-1-685

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Akreditované studium pro získání způsobilosti pro výkon specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT v rozsahu 250 hodin (139 hodin přímé práce, 70 hodin e-learningu, 5 hodin konzultací, 16 hodin exkurze, 20 hodin v rámci volitelných modulů). Obsahuje následující moduly: 1. Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie. 2. Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT. 3. Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa. 4. Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP. 5. Informační systém školy, webová prezentace školy. 6. Vedení školních žákovských projektů. 7. Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU). 8. Moderní technologie - aktuální informace, užití ve škole. 9. Počítač a volný čas dětí a mládeže. 10. Užití ICT ve speciální pedagogice. 11. Principy a možnosti počítačových sítí. 12. Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace. 13. Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu. 14. Volitelné moduly - Využití počítače ve vzdělávacím procesu; Využití počítače ve vzdělávacím procesu - tvorba efektivní prezentace; Využití počítače ve vzdělávacím procesu - demonstrační experimenty v matematice a fyzice; Využití počítače ve vzdělávacím procesu - grafické aplikace; Programování a výuka ICT od první třídy po střední aneb Nebojme se programovat. V průběhu studia je povinné vykonání dvou souborných zkoušek, zpracování závěrečné písemné práce na vybrané téma a složení závěrečné zkoušky před komisí s obhajobou závěrečné práce.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 28 000 Kč uhraďte nejpozději do 03.03.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 112201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Informatika

Termín
17.03.2023
Místo konání
Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 2
Lektor
Zdeněk Heteš a Mgr. Václav Fišer
Časová dotace
8 hodin
Zrušeno
2 400 Kč
Volná místa
Detail kurzu