Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Třídní učitel na střední škole aneb Řeším nestandardní situace ve třídě

Číslo kurzu

101104

Termíny
20.09.2022 9:00 - 17:00 hodin
13.10.2022 9:00 - 17:00 hodin
04.11.2022 9:00 - 17:00 hodin
01.12.2022 9:00 - 17:00 hodin
02.12.2022 9:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

01.09.2022

Kapacita

Poslední 2 místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
40 hodin
Určeno
učitelům SŠ
Lektor

Mgr. Karel Opravil, Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., Mgr. Libuše Třískalová a Mgr. Bc. Zdenka Moravcová Ženatová

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Vzdělávací program Třídní učitel na střední škole si klade za cíl poskytnout stávajícím či budoucím třídním učitelům možnost seznámit se či si ujasnit, co smysluplné třídnictví obnáší. Provází třídní učitele čtyřletým obdobím od prvního seznámení se s novými tvářemi až po předávání maturitních vysvědčení. Je sestaven do 4 nezávislých vzdělávacích modulů - Začínám s novou třídou, Žiji se svou třídou, Řeším nestandardní situace ve třídě, Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých, které budou v období r. 2021-2023 postupně nabízeny a na něž se lze hlásit samostatně, ačkoliv je doporučováno absolvování celého programu. Cílem třetího 40hodinového modulu Řeším nestandardní situace ve třídě, který je nabízen právě nyní a sestává ze 4 dílčích částí (3 x 8 hodin a 1 x 16 hodin), je posílit kompetence třídních učitelů v okamžiku, kdy je do třídního kolektivu začleněn žák se speciálními vzdělávacími potřebami, či se žák dopustí nežádoucího chování. Osvojit si pravidla komunikace s asistenty pedagoga, ale také s rodiči těchto žáků, s různými školskými poradenskými zařízeními či dalšími orgány a institucemi participujícími na řešení případu konkrétního žáka. Posílit dovednost komunikovat nastalé situace se třídou tak, aby byla co nejméně zasažena, případně narušena nastavená pravidla a dosavadní soužití žáků. 1. část - Řeším nestandardní situace ve třídě 1 (8 hodin) a) Skupinová práce se třídou jako primární prevence rizikového chování žáků. b) Třídnická hodina zaměřená na prevenci nežádoucího chování a zadání praktické aktivity pro dvoudenní výjezdní setkání. 2. část - Řeším nestandardní situace ve třídě 2 (8 hodin) a) Začleňování žáků se SVP do třídního kolektivu. b) Komunikace s rodiči takového žáka. c) Spolupráce s asistenty pedagoga v pozici třídního učitele. 3. část - Řeším nestandardní situace ve třídě 3 (8 hodin) a) Legislativa spojená s odpovědností školy při zjištění či podezření na společensky nežádoucí chování žáků či jejich rodičů. b) Vedení pedagogické dokumentace v souvislosti s přítomností žáků se SVP ve třídě. 4. část - Řeším nestandardní situace ve třídě 4 (16 hodin) - 2denní tréninkový pobyt spojený s prezentací kazuistik a s vysvětlením kompetencí orgánů péče o dítě.

Poznámka

Program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl