Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Zprostředkované učení pro cizince a autisty

Zrušeno
Číslo kurzu

301201

Termín
25.03.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

18.03.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou

Navigovat sem

Určeno
učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD
Lektor

Mgr. Petra Dočkalová

Akreditace

MSMT-1336/2019-1-168

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář zaměřený na podporu vzdělávání žáků, kteří nerozumí pojmům a končí v poradnách s tím, že možná mají poruchu učení, protože nezvládají psaní, nedodržují délku hlásek, neslyší rozdíl di-dy, mají pomalé tempo. Možné příčiny, nejbližší cíl a způsoby práce s nimi. Fáze efektivního učení, zejména u učení cizího jazyka. Jedinečnost toho, kdo se učí, jak přemýšlí, jak mluví. Problémy v porozumění u dětí žáků cizinců i dětí a žáků z romského prostředí. Fáze pomocných vět - navázání spolupráce, důvěra, vzbuzení zájmu, nastavení, stálá podpora příjemné atmosféry, věty k navázání kontaktu a dorozumění se. Mluvit se záměrem a cílem. Vědomé naslouchání. Zprostředkování pojmů, týkající se času. Fáze kladení otázek, fáze spontánního mluvení, zodpovědnost za své učení. Fáze porovnávání písmen, slov, slovních spojení. Vzbuzení zájmu a vnímavosti, nadšení, směřování k celoživotnímu učení. Význam slov v daném kontextu (podpora kritického myšlení).

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 18.03.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 301201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl