Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra

Číslo kurzu

501202

Termín
11.03.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

04.03.2022

Kapacita

Poslední 3 místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Určeno
učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga
Lektor

Mgr. Petra Hrdinová

Akreditace

MSMT-32018/2020-2-841

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář ukazující možnosti a způsoby práce s žáky s poruchou autistického spektra (PAS). Co je autismus a jak se projevuje: vymezení pojmu porucha autistického spektra (PAS), členění PAS, symptomatika - projevy poruchy v tzv. triádě. Co není autismus - rozdíly v projevech PAS a některých dalších poruch. Hlavní problémy vyplývající z PAS v každodenním životě. Co s tím - strukturované učení. Zásady práce - Individuální přístup založený na individuálním hodnocení, identifikace a další rozvíjení dovedností, pozitivní přístup jak k rozvíjení schopností, tak k nápravě problémového chování, úzká spolupráce s rodiči, návaznost kroků. Příklady a náměty - uzpůsobení prostoru pro práci s dětmi s PAS, společná činnost s dětmi s PAS, individuální práce s pedagogem a samostatná práce. Denní režim - příklady, sestavení režimu pro konkrétní navržený den a činnost. Samostatná práce účastníků - sestavení úkolů pro konkrétní činnosti. Integrace dítěte s PAS v MŠ a ZŠ - úprava prostředí, role asistenta pedagoga, přizpůsobení činností. Modelové navržení potřebných změn pro integraci dítěte. Konzultace konkrétních problémů účastníků vyplývajících z práce s dětmi s PAS.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 04.03.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 501202, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl