Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Pelmel pro výchovné poradce

Zrušeno
Číslo kurzu

501204

Termín
23.03.2022 13:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

16.03.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Určeno
výchovným poradcům ZŠ a SŠ
Lektor

Mgr. Libuše Třískalová

Akreditace

MSMT-13653/2021-3-589

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Diskusní seminář s předsedkyní Asociace výchovných poradců ČR zaměřený na aktuální témata výchovného poradenství. Platná školská legislativa, změna výkaznictví, pedagogická intervence, její evidence ve školním SW. Školní poradenské pracoviště - spolupráce uvnitř a spolupráce s vedením školy, s třídními učiteli, všemi pedagogickými pracovníky. Diskuse k problémům zaslaných předem formou dotazů. Aktuální situace v platné legislativě pro výchovné poradce - důraz na případné změny v právních předpisech. Změna výkaznictví, pedagogická intervence, její evidence ve školním SW. Změna výkaznictví, pedagogická intervence - její financování. Povinná dokumentace výchovného poradce.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 800 Kč uhraďte nejpozději do 16.03.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 501204, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termín
26.10.2023
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Akreditováno
1 600 Kč
Volná místa
Detail kurzu
Termín
0000
Místo konání
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, všechna pracoviště.
Lektor
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., docentka Katedry psychosociálních věd a etiky UK HTF (od r. 2004), prezidentka české společnosti Dyslexia, speciální pedagog, poradenský pracovník
Akreditováno
1 200 Kč
Volná místa
Detail kurzu
Kód akce: 101115
Termín
04.11.2022
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Martina Černá
Akreditováno
Zrušeno
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu