Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Novinky pro zaměstnavatele v oblasti pracovního práva

Zrušeno
Číslo kurzu

100219

Termín
17.05.2022 9:00 - 13:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

10.05.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor

Mgr. Tomáš Liškutín

Akreditace

Program je v akreditačním řízení

Garant

Mgr. Marcela Nováková

novakova@cvkhk.cz

777340408

Popis Kurzu

Seminář zaměřený na novinky, které budou s účinností od 1. ledna 2022 nejpozději do 2. srpna 2022 zavedeny v souvislosti s aplikací směrnic EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance) a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. 1. Změny v pracovních podmínkách - informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách; nové minimální standardy předvídatelnosti práce DPČ a DPP, referenční dny a hodiny, rozvrh pracovní doby u DPČ a DPP, kompenzace při zrušení směny u DPČ a DPP, právo zaměstnance žádat o přechod na jistější formu zaměstnání (z DPČ/DPP na pracovní smlouvu, z doby určité na dobu neurčitou atd.), právo zaměstnance na písemné odůvodnění vypovězení DPČ a DPP; rozšíření možnosti souběžného zaměstnání zaměstnance u jiného zaměstnavatele. 2. Změny v zaměstnávání rodičů a osob pečujících - oznamování čerpání rodičovské dovolené, flexibilní čerpání rodičovské dovolené; otcovská dovolená a dávky otcovské poporodní péče, nová nepřenositelná část rodičovské dovolené a nová dávka sociálního zabezpečení; změny OČR a dávky ošetřovného (pečovatelské dovolené); právo na pružné uspořádání práce včetně práva na home office.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 2 000 Kč uhraďte nejpozději do 10.05.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 100219, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management