Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina/1. den prezence od 8:30 hodin

Číslo kurzu

101222

Termíny
20.05.2022 9:00 - 17:00 hodin
21.05.2022 9:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

13.05.2022

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům MŠ a ZŠ, speciálním pedagogům, logopedům, psychologům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga
Lektor

certifikovaní lektoři

Akreditace

Držitelem akreditace je jiný subjekt

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní kurz zaměřený na hlubší chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného předpokladu pro čtení. Metodika Elkonina pro práci s dětmi a žáky předškolního a mladšího školního věku s důrazem na rizikové skupiny (s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými vývojovými obtížemi) - seznámení s principy metodiky, pomůckami a jejich používáním, nácvik konkrétních postupů (videotrénink). 1. Předgrafémová etapa - Koncept školní zralosti, tradiční pohled, prekurzory školní úspěšnosti, jazykově-kognitivní schopnosti. Fonematické uvědomování. Fenomén FU a jeho vztah ke čtení. Výzkumy FU u nás a v zahraničí. Teoretická východiska tvorby Elkoninovy metody. Trénink fonematického uvědomování. Metodika. Analýza hodin v předgrafémové etapě, práce s metodikou, komentovaný video-trénink. Doporučení pro práci s dětmi se speciálními potřebami. 2. Grafémová etapa - Metody výuky čtení. Různé přístupy ke čtení, aktuální české slabikáře. Zahraniční stimulační programy. Čtení podle Elkonina. Principy tvorby grafémové části metodiky. Popis metodiky a jejích částí. Měření efektivity metodiky. Analýza hodin v grafémové etapě, práce s metodikou, komentovaný video-trénink. Reflexe a diskuse praktických zkušeností posluchačů. Různé možnosti aplikace metodiky dle zaměření posluchačů, diskuse a závěr.

Poznámka

Kurz je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze, která je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení. Vstupní podmínkou je absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo minimálně 5 let praxe v práci s dětmi. Lze dokoupit metodiku v ceně 3300,- Kč, před kurzem bude zjišťován zájem o ni. Vstupní poplatek byl upraven na 2 150,- Kč. Ten se bude hradit UK, bude vám zaslán odkaz začátkem května.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 2 150 Kč, hradí se UK Praha uhraďte nejpozději do 13.05.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 101222, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
29.08.2022
30.08.2022
31.08.2022
Místo konání
Hotel Za Vodou, Dvůr Králové n.L., Poděbradova 2014
Lektor
prof. PhDr. Jan Jirák, Mgr. Martin Kaliba Ph.D., Mgr. Lenka Bílková
cena smluvní
Volná místa
Detail kurzu