Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Práce s literárními texty a jejich využití na 1. stupni ZŠ

Zrušeno
Číslo kurzu

503201

Termín
13.04.2022 10:00 - 16:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

06.04.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Určeno
učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor

PaedDr. Blanka Janáčková

Akreditace

MSMT-21546/2020-2-625

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Praktický seminář zaměřený na cíle, metody a formy výuky, jež mohou pomoci žákům porozumět běžným informacím, přiměřeným odborným sdělením i uměleckým textům. Čtenářská gramotnost a hodina literární výchovy a čtení na 1. stupni ZŠ. Didaktické pomůcky a literární text (CD, DVD). Vlastní čtení, řízená komunikace nad literárním textem, ověření a doplnění znalostí z literární teorie, poezie a próza pro děti. Interpretace veršovaných a prozaických textů v hodině literární výchovy a čtení, umělá poezie našich a zahraničních básníků. Pohádka - lidová a autorská, pohádka jako příběh a žánr, přiblížení rozličných kultur v pohádce, zvířecí pohádka a bajka. Pověst a próza s dětským hrdinou - ukázka jako východisko k seznámení žáků s regionálními texty z knih autorů adaptovaných pověstí pro dětské čtenáře, identifikace a emocionální prožitek nad textem z knih, jež se věnují životu dětí v současnosti i minulosti. Využití metod kritického myšlení k podpoře a rozvíjení čtenářské gramotnosti.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč uhraďte nejpozději do 06.04.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 503201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Český jazyk a literatura

Termín
duben 2023
Místo konání
Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, všechna pracoviště.
Lektor
Mgr. Bc. Ilona Dvořáková
Akreditováno
1 600 Kč
Volná místa
Detail kurzu