Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Nácvik dovedností - osobnostní a sociální výchova a skupinová dynamika

Číslo kurzu

101116

Termíny
08.11.2022 9:00 - 15:30 hodin
28.11.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

01.11.2022

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
16 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům a metodikům prevence
Lektor

Mgr. Michal Dubec, Ph.D.

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@kkivi.cz

777340409

Popis Kurzu

2denní vzdělávací program formou sebezkušenostního výcviku v celkové časové dotaci 16 hodin. Cíle, obsah a metodické principy školní osobnostní a sociální výchovy. Praktické seznámení s přehledem konkrétních tematických celků, se kterými je možno pracovat ve škole - skupinová dynamika školní třídy a zákonitosti jejího fungování, fáze vývoje třídy v čase (forming, storming, norming, perfoming, adjourning) a možnosti práce učitele s těmito fázemi, způsoby nastavování pravidel ve třídě, zásady jejich formulace, reagování na jejich dodržování, motivace a stimulace žáků a za co je učitel odpovědný, možnosti práce se vztahy mezi žáky ve třídě. Stanovení dlouhodobých cílů OSV a výběr priorit na vlastní škole. Jak na základě znalosti změn třídy v čase může učitel plánovat a realizovat aktivity směřující k tomu, aby třída, se kterou pracuje, efektivně spolupracovala na plnění úkolů a fungovala v ní kooperativní atmosféra. Ukázky aktivit pro práci se třídou v jednotlivých fázích.

Poznámka

Vzdělávací program je financován z projektu Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví ev. č. PRCH-IP_0060/2022. Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termín
13.09.2023
Místo konání
VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45
Lektor
Mgr. Karel Bárta
Akreditováno
Časová dotace
8 hodin
1 600 Kč
Volná místa
Detail kurzu