Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Sebezkušenostní výcvik - skupinová dynamika a práce se třídou

Číslo kurzu

101116

Termíny
08.11.2022 9:00 - 15:30 hodin
28.11.2022 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

01.11.2022

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům a metodikům prevence
Lektor

Mgr. Michal Dubec

Akreditace

Program je v akreditačním řízení

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@cvkhk.cz

777340409

Popis Kurzu

2denní vzdělávací program formou sebezkušenostního výcviku v celkové časové dotaci 16 hodin. Cíle, obsah a metodické principy školní osobnostní a sociální výchovy. Praktické seznámení s přehledem konkrétních tematických celků, se kterými je možno pracovat ve škole - skupinová dynamika školní třídy a zákonitosti jejího fungování, fáze vývoje třídy v čase (forming, storming, norming, perfoming, adjourning) a možnosti práce učitele s těmito fázemi, způsoby nastavování pravidel ve třídě, zásady jejich formulace, reagování na jejich dodržování, motivace a stimulace žáků a za co je učitel odpovědný, možnosti práce se vztahy mezi žáky ve třídě. Stanovení dlouhodobých cílů OSV a výběr priorit na vlastní škole. Jak na základě znalosti změn třídy v čase může učitel plánovat a realizovat aktivity směřující k tomu, aby třída, se kterou pracuje, efektivně spolupracovala na plnění úkolů a fungovala v ní kooperativní atmosféra. Ukázky aktivit pro práci se třídou v jednotlivých fázích.

Poznámka

Vzdělávací program je financován z projektu Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví ev. č. PRCH-IP_0060/2022. Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl