Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Práce s mimořádně nadanými žáky ve výuce

Zrušeno
Číslo kurzu

201201

Termín
22.03.2022 8:00 - 12:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

15.03.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Malé náměstí 158, Trutnov

Navigovat sem

Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ a výchovným poradcům
Lektor

PhDr. Martina Skalková, Ph.D.

Akreditace

MSMT-10603/2020-2-394

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář, jehož obsah vychází z požadavků RVP a z vyhlášky 27/2016 Sb. Jak využívat aktivní a podporující výukové metody ke spolupráci učitele s mimořádně nadanými žáky a jak je aktivně zapojit do vzdělávacího procesu. Možnosti didaktické přípravy učiva, získání zájmu a motivace žáků. Jak posoudit klady a zápory alternativních a klasických vyučovacích metod pro práci s nadanými žáky. Důležitost budování klimatu ve školní třídě. Podstata vhodné motivace pro nespolupracující mimořádně nadané žáky (se zaměřením na žáky s Aspergerovým syndromem). Specifika školní pedagogické diagnostiky těchto žáků. Ukázky přípravy na výuku v běžné třídě či v zájmové činnosti za účasti mimořádně nadaného žáka. Využití inovativních metod výuky podporujících komunikaci, která je nezbytná pro spolupráci nadaných. Nutnost otevřenosti, možnosti přispět k tématu, časového prostoru pro pochopení argumentů, společného zájmu skupiny žáků. Zohlednění odlišností a individuálních potřeb žáků daného stupně vzdělávání při přípravě a jejím následném uplatnění ve výuce.

Poznámka

S sebou přineste přezůvky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč uhraďte nejpozději do 15.03.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 201201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
05.01.2022
19.01.2022
25.01.2022
07.03.2022
10.03.2022
07.04.2022
21.04.2022
01.06.2022
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
uhrazen na počátku studia
Volná místa
Detail kurzu