Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Podpůrná opatření spojená s financováním, výkaznictvím a vedení školní dokumentace

Zrušeno
Číslo kurzu

200201

Termín
21.03.2022 8:30 - 13:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

14.03.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Malé náměstí 158, Trutnov

Navigovat sem

Určeno
vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor

Mgr. Šárka Šantrochová

Akreditace

MSMT-16118/2019-1-685

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@cvkhk.cz

720516096

Popis Kurzu

1. Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ a prováděcí vyhlášky). Charakteristika podpůrných opatření (PO), normovaná finanční náročnost (NFN) podpůrných opatření. Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče - zavádění podmíněné NFN, vysvětlení pojmů a významu podpůrných opatření. Činnost asistenta pedagoga - odstupňování činností a časových rozsahů. 2. Pořizování údajů z Doporučení ŠPZ do školní evidence. Zpracování Doporučení do školní evidence ve vztahu k vykazovaným PO. 3. Vykazování PO ve vztahu k výkazu R 44 - 99. Vyplňování výkazu, praktické ukázky. Práce s daty prostřednictvím sběru dat - sestavy, přehledy. Podpůrná opatření, která se ve výkazech vyplňují, jakým způsobem. Kontrola vykázaných, ukončených PO ve výkazech v poskytovaných opatřeních - bilance vykazovaných údajů na R 44-99, přehledky personálních PO. Upozornění na časté chyby, jak jim předcházet, zdroje informací. 4. Výkaznictví - výkazy M3 - kdy se tato data předávají, způsob předávání, jaká data se předávají - praktické ukázky jednotlivých částí výkazu, význam přehledky. Jarní sběr dat - termíny, kontrola. Podzimní sběr dat - termíny, kontrola, výkaz R 43. Shodnost výkazu R 43 s R 44-99. Upozornění na časté chyby, jak jim předcházet, zdroje informací. Diskuse.

Poznámka

S sebou přineste přezůvky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč uhraďte nejpozději do 14.03.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 200201, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management

Termín
květen 2022
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
bude upřesněn
Program je v akreditačním řízení
Zrušeno
800 Kč
Volná místa
Detail kurzu