Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Jak učit žáky mluvit v angličtině s jistotou

Zrušeno
Číslo kurzu

504202

Termín
21.03.2022 1O:30 - 16:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

14.03.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Určeno
učitelé anglického jazyka 2. stupně ZŠ, SŠ
Lektor

Mgr. Marek Vít a Mgr. Helena Zítková, Ph.D.

Akreditace

MSMT-21546/2020-2-625

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@cvkhk.cz

722569515

Popis Kurzu

Interaktivní seminář zaměřený na různé aspekty angličtiny. Výslovnost jako prostředek nezbytný k efektivní komunikaci. Rozvoj jednotlivých výslovnostních aspektů anglického jazyka v kontrastu s českou fonetickou stránkou jazyka. Typy komunikačních aktivit za využití různých didaktických prostředků. Metody a techniky pro práci ve třídě. Rozvoj mluvení v párové či skupinové práci v kontextu školní třídy. Aktivity, které podporují sebejistý mluvený projev žáků. Možnosti zpětné vazby a práce s chybou. Metody a techniky pro individuální rozvoj řečové dovednosti mluvení. Důraz na rozvoj autonomie žáků, sebehodnocení a reflexi, kladný vztah k anglickému jazyku a motivaci k celoživotnímu učení.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 500 Kč uhraďte nejpozději do 14.03.2022 na účet 8195410267/0100, variabilní symbol 504202, specifický symbol Vaše datum narození, případně si na adrese brzakova@cvkhk.cz požádejte o fakturaci.

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

Mohlo by Vás také zajímat

Cizí jazyky a literatura

Kód akce: 104201
Termín
11.03.2022
Místo konání
Štefánikova 566, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Milena Lockerová
Akreditováno
800 Kč
Poslední 4 místa
Detail kurzu