Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Hodnocení pracovníků - 2. skupina

Číslo kurzu

100124

Termíny

25.11.2021 - 9:00 - 14:00 hodin
14.01.2022 - 9:00 - 13:15 hodin
27.01.2022 - 9:00 - 13:15 hodin

Uzávěrka přihlášek

15.11.2021

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

místo bude upřesněno

Navigovat sem

Určeno
ředitelům škol a školských zařízení
Lektor

PhDr. Petra Vávrová, MBA

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Marcela Nováková

novakova@cvkhk.cz

777340408

Popis Kurzu

První z 3dílného cyklu vzdělávacích modulů na podporu ředitelů a vyššího školského managementu. Vzdělávací modul s cílem poskytnout účastníkům (tandem ředitel + 1 další zaměstnanec z 5 škol a školských zařízení) metodickou pomoc pro volbu vhodných způsobů hodnocení svých zaměstnanců tak, aby neposkytovalo jen zpětnovazební informaci, ale bylo směrováno na rozvojový potenciál zaměstnance v souladu se zájmy a potřebami školy či školského zařízení. Program obsahuje cyklus 3 seminářů v celkové časové dotaci 16 hodin + odbornou a konzultační pomoc specialisty dle individuálních potřeb účastníků v jejich škole či ŠZ v rozsahu 10 hodin/škola či ŠZ - provedením praktického rozboru stávajícího systému hodnocení zaměstnanců v konkrétní škole či školském zařízení, které bude probíhat ve spolupráci ředitele a jeho dalších vedoucích pracovníků s lektorem/mentorem a jehož výstupem bude vytvoření Pravidel pro hodnocení a odměňování zaměstnanců školy či školského zařízení. Obsah jednotlivých seminářů: 1. Hodnocení pracovníků - typy hodnocení a současné trendy; klíčové dovednosti při vedení hodnotících pohovorů; vedení hodnotících pohovorů se zaměstnanci - zásady, chyby, úskalí. 2. Interpersonální styl komunikace v hodnotících pohovorech; transakční analýza a hodnotící pohovory; typologie a kladení otázek v hodnotících pohovorech. 3. Podávání kritiky - zásady, chyby; tradiční přístupy v podávání kritiky; koučovací přístup při podávání kritiky.

Poznámka

Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192. Na modul bude v dalším období navazovat modul Základní typologie pracovního kolektivu a její využití při řízení a vedení lidí ve škole a školském zařízení a modul Firemní kultura a její místo v řízení a vedení školy či ŠZ.

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management