Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Základní typologie pracovního kolektivu a její využití při řízení a vedení lidí ve škole a školském zařízení - POZOR, ZMĚNA TERMÍNU Z 13. 5. NA 17. 6.!

Číslo kurzu

100201

Termíny
08.04.2022 9:00 - 17:00 hodin
17.06.2022 9:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.03.2022

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
16 hodin
Určeno
ředitelům škol a školských zařízení
Lektor

PhDr. Zdenko Matula

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Marcela Nováková

novakova@cvkhk.cz

777340408

Popis Kurzu

Druhý z 3dílného cyklu vzdělávacích modulů na podporu ředitelů a vyššího školského managementu. Vzdělávací modul s cílem pomoci účastníkům rozklíčovat osobnostní charakteristiky zaměstnanců a jejich motivační kotvy pro účely vytváření vhodných komunikačních strategií a postupů v souvislosti s potřebou jejich řízení a vedení. Modul obsahuje 2x 8hodinový workshop na dané téma + následnou odbornou a konzultační pomoc specialisty dle individuálních potřeb každého z účastníků v jejich škole či ŠZ v rozsahu 40 hodin/škola či ŠZ - provedení typologického šetření konkrétního pracovního kolektivu školy či školského zařízení a jeho jednotlivých členů, identifikace klíčových osob, jejichž výstupem budou doporučení specialisty pro jednání ředitele s jednotlivci a způsoby práce s kolektivem. Obsah workshopů: 1. Jak spolu komunikujeme. Co se používá k ovlivňování chování lidí a jak to funguje. Proč se ti lidé takto chovají. Jak ovlivňovat chování druhých lidí a získat je ke spolupráci. Jak si skrze porozumění usnadnit komunikaci a život. Modelování situací z praxe účastníků. 2. Kdy se při komunikaci soustředit na vztahy a kdy řešit věcnou podstatu. Jak začínat komunikaci, abychom se úspěšně dostali k cíli. Sdělování nepříjemných zpráv. Jak probíhá konflikt a kdy a co dělat, abychom ho zvládli. Řešení konfliktu pomocí metody vypařujícího se mraku. Modelování situací z praxe účastníků.

Poznámka

Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192. Na modul bude v dalším období navazovat modul Firemní kultura a její místo v řízení a vedení školy či ŠZ. U 2. části došlo ze zdravotních důvodů lektora ke změně termínu z původního termínu 13. května na 17. června 2022.

Sebevzdělávání, sledování moderních pedagogických trendů, reagování na vývoj společnosti, je nedílnou součástí profesního života učitele. Skoro bych řekl, že je jeho podstatnou částí. Jsme rádi, že v …

Mgr. Jiří Hejk
ředitel ZŠ
Více
Mgr. Jiří Hejk

S pracovištěm ŠZ pro DVPP v Rychnově nad Kněžnou spolupracujeme již několik let, nejen z důvodu lepší dostupnosti, ale zejména je toto pracoviště zárukou kvalitních seminářů a jejich organizace. Využí…

Mgr. Blanka Rašková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Rašková

S nabídkou Školského zařízení pro DVPP KHK jsem spokojena, není těžké si pokaždé vybrat kvalitní program, a to nejen v mé oborové skupině.

Eliška Vlčková
vychovatelka ŠD
Eliška Vlčková

Moc děkuji za celý náš tým za neuvěřitelnou podporu a komfortní podmínky při organizování Chemické olympiády, která se postupně stala tvrdým oříškem nejen pro řešitele, ale právě i pro nás organizátor…

RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
předsedkyně krajské komise chemické olympiády KHK
Více
RNDr. Veronika Machková, Ph.D.

VP Ruční knižní vazba:
Jsem nadšená, děkuji bylo to názorné, srozumitelné, obohacující a množství návodů se dá použít pro různé věkové rozpětí.
VP Kyanotypie:
Zajímavá metoda, krásná motivace, pozi…

účastníci výtvarných dílen
Více
účastníci výtvarných dílen

S rychnovským pracovištěm Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje spolupracujeme úspěšně dlouhá léta. Za největší přínos vzdělávacích programů považuje…

Mgr. Radka Polívková
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Radka Polívková

S kvalitou a nabídkou poskytovaných služeb, které využíváme dlouhá léta, jsme velmi spokojeni. Kvalitní lektoři, výborná vzájemná spolupráce, pestrost nabídky a schopnost a ochota  reagovat na aktuáln…

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka ZŠ
Více
Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat, že jsem mohla absolvovat kurz „Asistent pedagoga“. Bylo to pro mě chvílemi dost těžké, ale posunulo mě to zas o krůček dál. Nutí mě to se dál učit. Díky vašemu …

Věra Kmentová
absolventka kurzu Asistent pedagoga
Více
Věra Kmentová

Již třetím rokem jsem organizátorem OK soutěže v anglickém jazyce pro okres Trutnov.  Je to velmi náročná záležitost, a proto si velmi cením naší vzájemné spolupráce.

Mgr. Mirka Trojanová
pedagog gymnázia, odborný garant Soutěže v cizích jazycích
Mgr. Mirka Trojanová

Těší mne spolupracovat s ŠZ pro DVPP KHK, protože to, co dělají a jak to dělají, mi dává jako lektorce smysl a současně mě to baví a obohacuje.

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.
soukromá vysoká škola Newton College Brno
doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová , Ph.D.

Spolupráce se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK přináší pracovníkům naší školy  celou řadu obohacujících vzdělávacích nabídek a podnětů k práci. Vytváří mimo jiné pr…

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
Více
PaedDr. Olga Talášková

Ráda bych za sebe i svou kolegyni poděkovala za možnost účastnit se stáže ve Finsku. Bylo to pro nás velmi obohacující pobyt, přivezly jsme si spoustu podnětů. Ujistily jsme se o správnosti směru naše…

Mgr. Šárka Šandová
účastnice odborné stáže ve Finsku
Více
Mgr. Šárka Šandová

Děkuji Vám za vzdělávací program Poskytování první pomoci ve školské praxi s lektorkou Mgr. Kotykovou v Jičíně. Program splnil zadání, paní lektorka je perfektní.

účastník vzdělávacího programu
účastník vzdělávacího programu

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management